Auteur

Bastiaan Overvest

Technologiereuzen investeren meer in R&D

Techreuzen gaven in 2017 samen 71,3 miljard dollar uit aan R&D, wat neerkomt op 10,6 procent van hun jaarlijkse omzet.

Dominantie platformen vraagt om alerte toezichthouders

De Europese mededingingsregels dateren van vóór de opkomst van platformen als Google, Facebook en Booking.com. Is het mededingingstoezicht wel op deze platformen toegerust?

Maatschappelijke uitdagingen vereisen hervorming topsectoren

Het topsectorenbeleid dreigt vast te lopen door een veelheid aan doelen. Om, zoals het kabinet zich heeft voorgenomen, maatschappelijke uitdagingen op een innovatieve manier aan te ­pakken, is een hervorming van het topsectorenbeleid gewenst.

Toekomstbestendig beleid voor de financiële sector

ICT-toepassingen veranderen de structuur van de financiële sector in rap tempo. Hoe moet de overheid daarop inspelen en hoe kunnen we voorkomen dat achterhaald beleid de markt frustreert?

Wat maakt cybercriminaliteit anders?

Cybercriminaliteit neemt toe, net als de schade die dit aanricht. Begrijpen wat cybercriminaliteit is en welk marktfalen voor de bloei ervan zorgt, kan bestrijding effectiever maken.

Geen extra transacties door verhoging van de NHG-grens


Reactie op en naschrift bij: Kartelvorming als gevolg van mededingingsautoriteiten