Auteur

Bastiaan Overvest

Tweede golf had economisch veel minder impact

In 2020 kromp de Europese economie 6,4 procent en de Nederlandse 3,8 procent, maar dat is een gemiddelde over het hele jaar. Tijdens een besmettingsgolf valt de productie veel verder terug, maar hoeveel verder?

Toezicht op machtsmisbruik door platformbedrijven moet sneller en beter

De opkomst van platformbedrijven stelt toezichthouders voor fundamentele vragen. Hoe blijft het mededingingstoezicht toekomstbestendig en welvaartsverhogend? In hoeverre is het achteraf corrigeren van machtsmisbruik nog effectief? Welke problemen kunnen we via mededingingstoezicht oplossen, en welke niet?

Technologiereuzen investeren meer in R&D

Techreuzen gaven in 2017 samen 71,3 miljard dollar uit aan R&D, wat neerkomt op 10,6 procent van hun jaarlijkse omzet.

Dominantie platformen vraagt om alerte toezichthouders

De Europese mededingingsregels dateren van vóór de opkomst van platformen als Google, Facebook en Booking.com. Is het mededingingstoezicht wel op deze platformen toegerust?

Maatschappelijke uitdagingen vereisen hervorming topsectoren

Het topsectorenbeleid dreigt vast te lopen door een veelheid aan doelen. Om, zoals het kabinet zich heeft voorgenomen, maatschappelijke uitdagingen op een innovatieve manier aan te ­pakken, is een hervorming van het topsectorenbeleid gewenst.

Toekomstbestendig beleid voor de financiële sector

ICT-toepassingen veranderen de structuur van de financiële sector in rap tempo. Hoe moet de overheid daarop inspelen en hoe kunnen we voorkomen dat achterhaald beleid de markt frustreert?

Wat maakt cybercriminaliteit anders?

Cybercriminaliteit neemt toe, net als de schade die dit aanricht. Begrijpen wat cybercriminaliteit is en welk marktfalen voor de bloei ervan zorgt, kan bestrijding effectiever maken.

Geen extra transacties door verhoging van de NHG-grens


Reactie op en naschrift bij: Kartelvorming als gevolg van mededingingsautoriteiten