Auteur

Bas Werker

Briefschrijvers moeten duidelijk en volledig zijn: jongeren slechter af bij aanpassing rekenrente

In een open brief aan de Tweede Kamer op de website van ESB pleit een groep economen voor een andere omgang met de rekenrente om pensioenkortingen vermijden. Zij verzwijgen daarbij dat een dergelijke aanpassing geld verschuift van de jongeren naar ouderen.

Baten van slimme toedeling rendementen hoger dan van intergenerationele risicodeling

Het nut en risico van intergenerationele risicodeling houdt de gemoederen al langer bezig. Is het mogelijk om met een slimmere rendementstoedeling dezelfde of zelfs hogere baten te hebben?

Reactie: Risicodeling is geen gratis lunch

De conclusie van Coen Teulings is dat er zonder risico­deling geen goed pensioen mogelijk is. In het artikel ­ontbreken echter relevante tegenargumenten uit de wetenschappelijke literatuur.

Illiquide beleggingen ‘jonge’ pensioenfondsen niet altijd groter

Pensioenfondsen maken in toenemende mate gebruik van derivaten om risico’s af te dekken. Hoewel dit de blootstelling aan rente- en valutarisico vermindert, betekent dit ook een grotere liquiditeitsbehoefte om aan onderpandeisen te ­voldoen.