Auteur

Bas Scheer

Groei beroepsbevolking gaat sterk afvlakken

De komende decennia zal de groei van de beroepsbevolking naar verwachting stagneren, terwijl de arbeidsmarkt nu al krap is en de ambities van het kabinet juist méér arbeidskrachten vergen.

Steeds meer vrouwen werken

Bij de meest recente cohorten is niet langer sprake van een participatiedip bij vrouwen rond de periode dat er jonge kinderen in het huishouden zijn. Deels hangt dit samen met dalende geboortecijfers en stijgende opleidingsniveaus.

Betere werkloosheidsramingen met tijdreeksmodellen

Veel ramingsinstituten ramen de werkloosheid met een uitgebreid economisch model dat de structuur van de economie beschrijft. Tijdreeksmodellen die puur gericht zijn op het goed weergeven van de datakarakteristieken zijn echter vaak ook goede voorspellers, vooral voor de korte termijn. Kan de werkloosheidsraming worden verbeterd met tijdreeksmodellen?