Auteur

Bas Kolen

Een eerste kwantitatieve analyse van de Nederlandse coronamaatregelen

Was de intelligente lockdown dit voorjaar de beste manier om de COVID-19-crisis te bestrijden? Een analyse van de maatschappelijke kosten en baten beantwoordt die vraag en trekt lessen voor een verdere aanpak.