Auteur

Bas Eickhout

Nieuw kabinet moet inzetten op fundamentele herziening Europese begrotingsregels

Het debat over de herziening van de Europese begrotingsregels moet met grote urgentie gevoerd worden. Het is daarom goed dat de Europese Commissie in haar discussiestuk deze week met een inhoudelijke voorzet kwam. Maar het ontbreekt aan fundamentele reflectie en verbeeldingskracht, zowel bij de Europese Commissie als de coalitie van zuinige lidstaten.

Green Deal vergt economische mobilisatie

Binnen één generatie moeten we het dramatische verlies van biodiversiteit keren, onze fossiele economie vergroenen, en de onstilbare honger naar grondstoffen een halt toeroepen. Volgens Bas Eickhout is dit haalbaar met een actievere investeringspolitiek.

Emissiehandel: waar een wil is, is een weg

Dat het emissiehandelssysteem van de Europese Unie (EU ETS) momenteel niet werkt, daar is vriend en ­vijand het over eens; maar bij de oplossingen komen de verschillen om de hoek kijken. De onderhandelingen over de EU ETS-regels voor de periode 2021–2030 zijn momenteel in volle gang en ik heb de eer om deze namens de Europese ­Groenen te voeren.