Auteur

Bart Golsteyn

Stimuleren van actieve leefstijl kan ongelijkheid in schoolresultaten vergroten

Heeft het stimuleren van een actievere leefstijl tijdens het speelkwartier en na school een effect op ongelijkheid in schoolresultaten van basisschoolleerlingen? Een veldexperiment in Zuid-Limburg toont aan dat het stimuleren van een actieve leefstijl in het speelkwartier en na school ertoe kan leiden dat leerlingen die de zwakste schoolresultaten hebben nog slechter gaan presteren, wat betekent dat het ongelijkheid in schoolresultaten kan vergroten.

Welke karakteristieken van kinderen voorspellen uitkomsten op latere leeftijd?

Welke karakteristieken van kinderen voorspellen uitkomsten op latere leeftijd?