Auteur

Arthur van Riel

De houdbaarheid van de euro ligt bij de lidstaten

In de reactie van de eurozone op de coronacrisis staan publieke uitgaven en schulden centraal als middelen om de effecten van de crisis te beperken. Dit gaat gepaard met discussies over solidariteit en dat is begrijpelijk, maar ontneemt het zicht op wat de toekomst van de muntunie werkelijk bepaalt.

Groei mogelijk door nieuwe omgang met data-economie

Er is een nieuw type economie aan het ontstaan, waarin data en het vermogen die te analyseren de basis vormen van economisch succes en politieke macht. Deze nieuwe economie vraagt om de ontwikkeling van een institutioneel kader waarin de eigendomsrechten van data helder ­gedefinieerd worden.

Banking sector diversity is key to financial stability

In January 2019, the Netherlands Scientific Council for Government Policy published the report Money and Debt (‘Geld en Schuld’). This report explains how money creation works, describes the main problems of the current monetary and financial system and discusses several reform options. In this article we present the report’s main analysis and conclusions. We focus in particular on our recommendation to facilitate a bank that deals exclusively with payment and savings services.

Diversiteit bankwezen is sleutel tot stabiliteit

Na de publicatie van het WRR-rapport Geld en schuld is er veel aandacht uitgegaan naar de optie van een betaalbank. In deze bijdrage plaatsen wij deze aanbeveling in het bredere kader van de probleemanalyse en de geschetste oplossingsrichtingen.

De politieke speelruimte voor de euro