Auteur

Arne Maes

Recordaandeel bedrijven verwacht de prijzen te verhogen

De stijgende energieprijzen krijgen stilaan navolging in andere sectoren van de economie. En als het aan de bedrijven ligt, zet die ontwikkeling door: een recordaandeel verwacht de prijzen de komende drie maanden te verhogen.

Amerikaans model wijst op bubbel in Nederlandse huizenmarkt

De Nederlandse huizenprijzen stegen jaar-op-jaar met bijna vijftien procent, zo blijkt uit de meest recente cijfers. Net als in de buurlanden klommen sinds het begin van de pandemie de woningprijzen een stuk sneller. Is er sprake van een bubbel, of zijn er fundamentele factoren die de prijsstijging kunnen verklaren?

Corona zorgde voor historisch snelle en korte economische crisis

Het Nederlandse nationaal inkomen was vlak voor de zomer al bijna terug op het peil van vóór corona: Nederland lijkt op weg om, na twee jaar herstel, al in 2022 de bbp-groei van 2019 te evenaren. Een historische vergelijking met andere crises toont dat dit vrij uniek is.

Intensivecare-bezetting bepaalt consumptiegedrag

Consumenten in België gaven minder uit in de dagen voorafgaande aan de eerste lockdown. Ze wachtten, met andere woorden, niet om hun gedrag aan te passen tot de regering hen daarom vroeg. Dat heeft belangrijke implicaties voor de beleidsmakers.

Ondernemen blijft in Nederland vooral mannenzaak

Vrouwen kiezen minder vaak voor een eigen zaak dan mannen, en deze genderongelijkheid in de beroepskeuze neemt in Nederland toe terwijl deze in buurlanden afneemt. Uit een rapport van de OESO blijkt dat vrouwen vergeleken met mannen veertig procent minder kans hebben om zelfstandige te worden. Vrouwen kiezen bovendien typisch voor andere sectoren, hebben minder eigen werknemers en doen het vaker zonder bankfinanciering.

Omzet uit e-commerce blijft achter in Nederland

Het belang van e-commerce als verkoopkanaal neemt duidelijk toe. Terwijl bedrijven uit de Europese Unie in 2009 gemiddeld nog twaalf procent van hun totale omzet uit e-commerce haalden, is dat in 2019 gestegen tot achttien procent. Nederland loopt daarbij iets achter.

Nederlandse overheid houdt publieke activa op peil

Bij de aankondiging van de meest recente rentedaling maakte de aftredende ECB-voorzitter Draghi duidelijk dat fiscaal beleid de fakkel zal moeten overnemen. Lage rentestanden lijken de ideale aanmoediging voor investeringen in publieke activa zoals infrastructuurwerken. Nederland maakt hier meer gebruik van dan Duitsland en België.

CEO’s spelen strategische spellen beter en verdienen meer

Onderzoekers wisten in China 200 CEO’s van middelgrote ondernemingen te strikken voor een experiment, waarbij ze verschillende keuzes maakten in strategische spelletjes.

Verschil in prestaties van bedrijven neemt toe

Om te onderzoeken in hoeverre supersterbedrijven de afgelopen decennia veranderden, heeft organisatie-adviesbureau McKinsey gegevens verzameld van bijna 6.000 van de grootste publieke en private bedrijven met een gemiddelde jaarlijkse omzet van één miljard dollar of meer.

Winstmarge Europese bedrijven neemt almaar toe

Door verminderde concurrentie zijn bedrijven in staat meer middelen aan hun klanten te onttrekken, met hogere winsten tot gevolg.

PISA-score hangt ook af van motivatie student

Nederland scoort ruim boven het ­gemiddelde in de PISA-test waarin studenten internationaal vergeleken worden, maar resultaten zomaar beschouwen als een goede barometer voor de kwaliteit van het onderwijs zou wat kort door de bocht zijn.

Over ongelijkheid en groei

Door ondernemerschap ontstaat vooruitgang, maar ook een grotere inkomensongelijkheid. Maar is er een verband tussen ongelijkheid en economische groei?

Klinkt de oude stem het luidst?

Gericht beleid kan jongeren naar de stembus trekken en het democratische evenwicht helpen bewaren.

Statistiek