Auteur

Arjen Hussem

Op de tekentafel: de zorgannuïteit

Met de zorgannuïteit, een combinatie van sparen en verzekeren, kan men langdurige zorg naar eigen inzicht inrichten.

Alternatieve financiering van ouderenzorg


Naschrift bij: Verplicht zorgsparen als beleidsoptie


Verplicht zorgsparen als beleidsoptie