Auteur

Arjan Non

Arbeidsmarkt: het belang van percepties van rechtvaardigheid

In de afgelopen decennia hebben gedragseconomische inzichten een steeds belangrijkere plaats gekregen in de arbeidseconomie. Welke invloed hebben sociale vergelijkingen op de werking van de Nederlandse arbeidsmarkt? En hoe ­helpen inzichten uit de gedragseconomie ons om de consequenties en urgentie daarvan te begrijpen?

Statistiek