Auteur

Arjan Lejour

Economisch perspectief voor een grondige renovatie van de woningmarkt

De Nederlandse woningmarkt is slecht toegankelijk, creëert vermogensongelijkheid en is grillig. Dat laatste is schadelijk voor onze economie. Bovendien is het huidige woonbeleid duur. Een grondige renovatie van het woonbeleid biedt een structurele oplossing.

Minder pensioenopbouw in bv directeuren-grootaandeelhouders

Vanaf 2010 wordt de opbouw van vermogen voor pensioen en lijfrenten in besloten vennootschappen (bv’s) geregistreerd bij de belastingaangifte. Sindsdien zijn er twee wetten ingevoerd die de opbouw van pensioen en lijfrenten beperken. De afgenomen omvang van de pensioenopbouw en lijfrenten sindsdien suggereert dat de wetten effect sorteren.

De lage rente biedt kans om de fiscale behandeling van de eigen woning te hervormen

Door de dalende rente neemt het voordeel af van de hypotheekrenteaftrek in de inkomstenbelasting. De subsidie op de eigen woning resulteert in een verstoring van consumptie- en spaarbeslissingen.

Veel financiële routes van Nederland naar doorsluislanden

Nederland heeft een van de grootste voorraden aan inkomende en uitstaande buitenlandse directe investeringen ter wereld. Op basis van een steekproef door DNB kunnen de bestemmingslanden van deze uitgaande stromen in beeld worden gebracht.

Vermogenstoets bij toeslagen kan beter

Aanspraak op veel inkomensondersteunende regelingen, zoals toeslagen, vervalt boven een bepaald vermogen. De huidige vermogenstoetsen houden echter onvoldoende rekening met de draagkracht van de toeslagontvanger. Is verbetering mogelijk?

Europese bronbelasting op dividend vermindert belastingontwijking

Europese landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg en Nederland, zijn prominente doorsluislanden voor multinationals die hun belastingafdracht willen minimaliseren. Er bestaan plannen om een gezamenlijk tarief voor de bronbelasting op dividenden naar niet EU-landen in te voeren. Wat zijn de gevolgen daarvan?

Statistiek: Ondernemingen veranderen nauwelijks van rechtsvorm

Er zijn verschillende redenen om als ondernemer voor een bepaalde rechtsvorm te kiezen. Verschillen in aansprakelijkheid en risico’s, kosten van de rechtsvorm en overnameregels spelen een rol. Maar ook de belastingdruk kan een belangrijke overweging zijn.

Ongelijke verdeling subsidies verstoort woningmarkt

Een overzicht van de omvang van de subsidies per type woning en per inkomenscategorie.

Gevoelige jongens die DGA's


Statistiek


De economische effecten van EU-lidmaatschap


Statistiek


Canon deel 3: internationale en ontwikkelingseconomie


Belang BRIC-landen voor Nederland


Uitvoer naar opkomende economieën


Handelsbeleid levert geld op


Vijftig jaar voordeel van de Interne Markt


Naar een Europese markt voor diensten