Auteur

Annemiek Verrips

Vervuiling textielafval bemoeilijkt recycling

Het is niet goed gesteld met de kwaliteit van de verschillende afvalstromen. Zo ligt het vervuilingspercentage van gescheiden ingezameld textiel in Nederland op dertien procent, terwijl dit vier jaar geleden nog maar acht procent was. Er is veel milieuwinst te behalen door de kwaliteit van afval te ­verhogen, zodat betere recycling mogelijk is.

Beprijzen van milieuschade is een krachtig instrument

Het kabinet vult het Nederlandse circulaire beleid tot nu toe vooral in met verder onderzoek, gedragsbeïnvloeding, subsidies voor innovatie en circulair inkopen door de overheid. Daarbij ontbreekt echter het beprijzingsinstrument als krachtig middel om milieu­schade aan te pakken. Dit ontbreken komt vooral voort uit angst voor de negatieve economische effecten die beprijzing in Nederland kan hebben. Maar is die angst terecht?

Overheidsinformatie zonder drempels

Overheidsinformatie zonder drempels