Auteur

Annelie Petersen

De coronacrisis laat zien dat de geldmarkt niet zonder haar fondsen werkt

Half maart, toen duidelijk werd dat de coronapandemie grote economische gevolgen heeft, liepen de rentes op schuldpapier met een korte looptijd snel op. Hoe hangt dit samen met de rol die geldmarktfondsen spelen in het liquiditeitsbeheer van banken en bedrijven? En welke maatregelen van het Eurosysteem zorgden voor een afname van de stress?

Volatiliteit eurodollar opmerkelijk laag

De verwachte beweeglijkheid van de eurodollarkoers staat momenteel op een historisch laagtepunt. Zo verwachten markten dat de wisselkoers de komende maanden gemiddeld met slechts 0,32 procent per dag verandert. Hiermee is de verwachte verandering ruim twee keer kleiner dan de gemiddelde beweeglijkheid van de eurodollarkoers sinds de introductie van de euro in 2002.

Markten voorzien einde verkrapping door Fed

Voor 2020 wordt zelfs een kleine renteverlaging ingeprijsd. Daarmee is de verwachting van de markt aanzienlijk verschoven ten opzichte van oktober vorig jaar.

Markten zekerder over timing eerste rentestap

Ondanks dat de precieze datum van de eerste renteverhoging onbekend is, kan de markt ons twee dingen vertellen: wanneer de eerste renteverhoging wordt verwacht en hoe zeker die datum is.

Aandelen VS niet langer gestuwd door dividendrendement

Eind 2017 was het dividendrendement op Amerikaanse aandelen voor het eerst sinds de financiële crisis lager dan de rente op een ­Amerikaanse tweejaarsobligatie. Deze beweging werd veroorzaakt door de stijging van de rente en de stijgende aandelenkoersen.

Statistiek: ECB heeft grootste centrale-bankbalans ter wereld

Grootschalige aankoopprogramma’s in reactie op de financiële crisis – bekend als Quantitative Easing (QE) – hebben de centrale-bankbalansen door de jaren heen opgeblazen. Afbouw zal waarschijnlijk zeer geleidelijk gebeuren, waardoor het balanstotaal blijft stijgen.