Ga direct naar de content

Markten voorzien einde verkrapping door Fed

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: maart 15 2019

■ Annelie Petersen en Kasper Goosen (DNB)

Na negen renteverhogingen sinds december 2015 prijzen finan­ciële markten momenteel het einde in van de verkrappings­cyclus voor de Amerikaanse Federal Reserve (Fed). Marktpartijen verwachten dat de Fed in 2019 de beleidsrente zal handhaven binnen de huidige bandbreedte van 2,25 tot 2,5 procent, terwijl voor 2020 zelfs een kleine renteverlaging wordt ingeprijsd. Dit blijkt uit optiecontracten op federal funds futures. Daarmee is de verwachting van de markt aanzienlijk verschoven ten opzichte van oktober vorig jaar. Destijds werden voor 2019 en 2020 nog ongeveer drie renteverhogingen van ieder 25 basispunten verwacht (figuur).

Het Fed-bestuur is sinds de jaarwisseling echter meer naar de markt­verwachting verschoven door in zijn publieke uitlatingen een afwachtende houding aan te nemen en sterk te hinten op een pauze in de verkrappings­cyclus. Dit markeert een duidelijke wijziging ten opzichte van de beleidslijn in december 2018, toen de mediane verwachting van Fed-beleidsmakers voor 2019 nog twee rentestappen bedroeg (in september was dit zelfs drie).

De Fed neemt gas terug omdat de groeivooruitzichten tegenvallen en de turbulentie op de financiële marken is toegenomen. Zo daalden Amerikaanse aandelenbeurzen in het laatste kwartaal van 2018 met veertien procent. Sinds de Fed een meer afwachtende houding heeft aangenomen, valt het op dat risicovolle activa weer in waarde zijn toegenomen. Zo laat de aandelenbeursindex MSCI-World in de figuur zien dat aandelen wereldwijd sinds de jaarwisseling met bijna elf procent zijn gestegen, waarmee de verliezen van eind 2018 nagenoeg zijn goedgemaakt.

Marktpartijen verwachten dat de Fed tijdens de volgende monetaire vergadering in maart de mediane renteverwachting in haar ramingen wederom neerwaarts zal bijstellen naar één of geen verhogingen over 2019. Daarmee zou de renteverwachting van de centrale bank meer in lijn komen te liggen met de huidige marktverwachtingen en zou de tijdelijke tweespalt tussen de renteverwachtingen van de markt en de Fed – waar sinds eind vorig jaar sprake van is – grotendeels verdwijnen. Dit zal marktpartijen vertrouwen geven over het verwachte rentepad en daarmee het sentiment op financiële markten ondersteunen.

Auteurs

Categorieën