Auteur

Anet Weterings

Verzwaring lockdown raakt kwetsbare werkenden hard

Niet iedere werkende wordt even hard geraakt door de corona­maatregelen. Wie wordt geraakt en hoe verschilt dat met de zwaarte van de coronamaatregelen?

Het verbeteren van de brede welvaar­t in regio’s vergt normatieve keuzes

De discussie over het verbeteren van brede welvaart richt zich vooral op hoe en op welk niveau er moet worden gemeten. Het verbeteren van brede welvaart vereist echter verdergaande normatieve keuzes, die grote consequenties hebben voor het te voeren beleid.

Regionale diversificatie in eco-technologiën