Auteur

Andries Richter

Klimaatverandering: Wie past zich aan, de mens of de natuur?

Klimaatverandering heeft een groot en meetbaar effect op de natuur, landbouw en de ecosystemen in de binnenlandse wateren en de oceanen. Deze veranderingen zullen economische kosten met zich meebrengen, maar bieden ook kansen. Het economische effect dat de klimaatverandering op ecosystemen heeft, zal daarom vooral afhangen van hoe de mens op deze uitdagingen reageert.

Burgers niet geneigd bij te dragen aan natuurbeheer ter compensatie van bezuinigingen Rijk

Burgers zijn minder bereid bij te dragen aan natuurbeheer als ze weten dat de overheid Staatsbosbeheer minder gaat financieren.

Promotie