Auteur

Alex van Heezik

Beleid en productiviteit van veiligheid en justitie in retrospectief

De afgelopen 35 jaar heeft de  overheid verschillende hervormingen doorgevoerd om de productiviteit van politie, rechterlijke macht en gevangeniswezen te verbeteren. Decentrale bedrijfsvoering, outputbekostiging en schaalvergroting blijken echter nauwelijks effect te sorteren.