Auteur

Albert Wong

Thuiszorg is niet altijd goedkoper dan verpleeghuiszorg

Veel hervormingen in de ouderenzorg zijn erop gericht om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen in plaats van in een instelling. Het idee hierachter is dat er thuis net zo goed voor ouderen gezorgd kan worden, en zeker een stuk goedkoper. Maar is dat eigenlijk wel zo?

Reactie op: Zorgsparen reduceert zorgkosten


Toename levensverwachting remt uitgaven ouderenzorg


Duurzaam ondernemen economisch zinvol