Auteur

Albert Faber

De Monitor Brede Welvaart versterkt politiek debat en beleidsvorming

Beleidsmakers en politici hebben steeds meer behoefte om vanuit een breed perspectief naar welvaart te kijken. Met meer dan 300 indicatoren biedt de Monitor Brede Welvaart zo’n brede blik op de ontwikkelingen in welvaart en welzijn. Maar tot hoever reikt de meerwaarde van deze monitor?

Van een lineaire naar een circulaire economie

Boekbespreking: 'De kwetsbare welvaart van Nederland 1850–2050. Naar een circulaire economie.'