Auteur

Albert Faber

Netwerkanalyse biedt nieuwe inzichten voor clustergericht energiebeleid

Synergievoordelen binnen industriële clusters zijn een belangrijk uitgangspunt in het Nederlandse klimaatbeleid. Tegelijkertijd zijn deze clusters in de praktijk soms moeilijk waarneembaar. Een netwerkanalyse maakt een clustergericht industriebeleid met focus op verduurzaming mogelijk.

De Monitor Brede Welvaart versterkt politiek debat en beleidsvorming

Beleidsmakers en politici hebben steeds meer behoefte om vanuit een breed perspectief naar welvaart te kijken. Met meer dan 300 indicatoren biedt de Monitor Brede Welvaart zo’n brede blik op de ontwikkelingen in welvaart en welzijn. Maar tot hoever reikt de meerwaarde van deze monitor?

Van een lineaire naar een circulaire economie

Boekbespreking: 'De kwetsbare welvaart van Nederland 1850–2050. Naar een circulaire economie.'