Auteur

Ailsa Röell

De rol van aandeelhouders in historisch perspectief

De herziene corporate-governance-code en wettelijke bedenktijd van een jaar bij vijandige overnames roept herinneringen op aan het verleden, waarin beschermingsconstructies de macht van aandeelhouders in Nederlandse ondernemingen inperkten.