Auteur

Ad Marijs

Adam Smith als gedragseconoom

De uitkomsten van het onderzoek van gedragseconomen zijn al grotendeels te vinden in The theory of moral sentiments van Adam Smith. De gedragseconomie kan daardoor, met evenveel recht als de traditionele micro-economie, Adam Smith als haar inspirator beschouwen.