Ga direct naar de content

Arbeidskrapte maakt zachte landing mogelijk na monetaire contractie

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: oktober 25 2023

De werkloosheid bevindt zich de laatste jaren op een historisch laag niveau, terwijl ook de vacaturegraad erg hoog is. Dat biedt de hoop dat het verkrappende monetaire beleid de economie en inflatie kan afremmen zonder dat de werkloosheid sterk oploopt.

De Beveridge-curve toont de relatie tussen de werkloosheidsvoet en vacaturegraad (het aantal vacatures per werkzoekende). Deze relatie biedt informatie over spanningen op de arbeidsmarkt: tijdens een recessie, wanneer de arbeidsmarkt ruim is, dalen de vraag naar arbeid en het aantal vacatures, en neemt de werkloosheid toe, terwijl het omgekeerde geldt bij hoogconjunctuur en een krappe arbeidsmarkt.

In de periode na de pandemie nam de arbeidsmarktkrapte gestaag toe en verschoof de economie omhoog langs de Beveridge-curve (figuur). Naarmate de werkloosheidsvoet verder afneemt en de pool van werkzoekenden kleiner wordt, wordt het voor bedrijven lastiger om hun vacatures te vullen, waardoor de vacaturegraad steeds meer toeneemt. Hierdoor is de Beveridge-curve convex en steiler bij een relatief lage werkloosheidsvoet.

De huidige positie op de Beveridge-curve geeft hoop wat betreft het monetaire beleid. Nu het eurogebied worstelt met hoge inflatie, verkrapt de Europese Centrale Bank haar monetaire beleid om zodoende de vraag af te knijpen en de inflatie terug te brengen naar het inflatiedoel. Met hoeveel de vraag moet worden afgeknepen, en dus hoe groot de economische schade zal zijn, hangt mede af van waar de economie zich bevindt op de Beveridge-curve. Bevindt de economie zich op het steile gedeelte, dan kan een monetaire verkrapping de vraag naar arbeid verlagen, en daarmee ook de druk op lonen en inflatie, zonder dat daarbij de werkloosheid flink toeneemt. De kans dat monetair beleid hierin slaagt, hangt van veel factoren af, zoals de stabiliteit van de Beveridge-curve (die mogelijk kan verschuiven), de persistentie van inflatie en de inflatieverwachtingen. Echter, het feit dat momenteel veel lidstaten zich op het steile gedeelte van de Beveridge-curve bevinden, biedt enige hoop dat een dergelijke ‘zachte landing’ binnen het eurogebied mogelijk is.

Auteur

Categorieën

Plaats een reactie