Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juni 12 2009

agenda
Personalia

Sociale akkoorden

Rezaul Kabir is per 1 augustus 2009
benoemd tot hoogleraar Corporate finance
and risk management aan de Universiteit
Twente. Kabir promoveerde aan de
Universiteit van Maastricht op een proefschrift getiteld Security market regulation: an empirical investigation of trading
suspension and insider trading restriction.
Kabir was tot zijn benoeming hoogleraar
Financiering aan de University of Stirling
in het Verenigd Koninkrijk.

Op 17 juni houdt het Amsterdams
Instituut voor ArbeidsStudies de conferentie Social pacts and the crisis.
What answers do unions and employers
give in Scandinavia, Ireland and the
Netherlands. Sprekers zijn onder anderen
Rory O’Donnell (Ierse National Economic
and Social Council) en Juhana Vartiainen
(Nationaal Instituut voor Economisch
Onderzoek in Stockholm). De conferentie
vindt plaats om 13.00 uur bij Artis in
Amsterdam.
Voor meer informatie kunt u terecht op
www.uva-aias.net/news_agenda/
agenda/190.

Promoties
Op 22 juni promoveert Jelle Bouma aan
de Rijksuniversiteit Groningen. De titel van
zijn proefschrift luidt Why participation
works: the role of employee participation
in the customer relationship management
type of organizational change. Zijn promotoren zijn prof. dr Peter Verhoef en dr Ben
Emans. De plechtigheid vindt plaats om
13.15 uur in het Academiegebouw van de
universiteit.
Op 23 juni promoveert Niels van der
Weerdt aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam. De titel van zijn proefschrift
luidt Organizational flexibility for hypercompetitive markets. Zijn promotoren
zijn prof. dr Henk Volberda en dr Ernst
Verwaal. De plechtigheid vindt plaats
om 11.00 uur in de Senaatszaal van de
universiteit.
Op 26 juni promoveert Anne van Putten
aan de Universiteit Utrecht. De titel van
haar proefschrift luidt The role of intergenerational transfers in gendered labour
patterns. Haar promotor is prof. dr Joop
Schippers. De plechtigheid vindt plaats
om 14.30 uur in het Academiegebouw
van de universiteit.

Oratie
Op 16 juni zal Stephanie Rosenkranz haar
oratie houden aan de Universiteit Utrecht.
Rosenkranz is hoogleraar Multidisciplinary
microeconomics. De titel van haar
oratie luidt The effect of networks on
cooperation and free-riding. De plechtigheid vindt plaats om 16.15 uur in het
Academiegebouw van de universiteit.
Op 19 juni zal George Yip zijn oratie
houden aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam. Yip is decaan van de
Rotterdam School of Management
en hoogleraar Global strategy and
m
­ anagement. De titel van zijn oratie luidt
Managing global customers. De plechtigheid vindt plaats om 16.00 uur in de aula
van de universiteit.

Economic design
Op 22, 23 en 24 juni organiseert de
Society for economic design haar tweejarige conferentie over Economic design.
Sprekers zijn onder anderen prof dr
Claude d’Aspremont (Université catholique de Louvain) en prof. dr Arunava Sen
(Indian Statistical Institute). De conferentie vindt plaats aan de Tongersestraat 53
in Maastricht. Voor meer informatie kunt u
kijken op www.meteorphd.com.

Europees Bankieren
Op 24 juni houdt prof. dr Jean Dermine
(INSEAD) voor de Duisenberg School
of Finance een lezing getiteld European
banking, beyond the crisis. De lezing vindt
plaats om 16.00 uur in het World Trade
Center Amsterdam.
Voor meer informatie kunt u terecht op
www.duisenbergschooloffinance.com

Parlementaire agenda
Op 17 juni vergadert de vaste commissie voor Financiën over een doorgeleide
brief van De Nederlandsche Bank over
het signaleren van de opbouw van
risico’s voorafgaand aan de crisis en
haar zienswijze op aanscherping van
het toezicht.
Op 25 juni vergadert de vaste
Kamercommissie voor Financiën over
de inrichting van het internationale
financiële stelsel. Gesproken wordt
over de dekking van de depositogarantiestelsels en over het rapport
Adviescommissie Toekomst Banken.

Seminars
Clingendael (www.clingendael.nl)
17 juni: The global financial crisis
and China’s foreign policy, Zhu Feng
(Peking University) en Chen Zhimin
(Fudan University).

CPB (www.cpb.nl)
16 juni: What should your DC default
be? Jiajia Cui (Universiteit Twente).
ERIM (www.erim.nl)
23 juni: The cross-section and timeseries of stock and bond returns, Ralph
Koijen (University of Chicago).
25 juni: Fundamentals, trader activity
and derivative pricing, Michel Robe
(American University, Washington).
25 juni: Sustained strategic renewal in
long-lived firms, Charles Baden-Fuller
(City University London), Aimé Heene
(Universiteit Gent) en Leo Roodhart
(Royal Dutch Shell, Head Strategic
Innovation).
Tinbergen Instituut (www.tinbergen.nl)
16 juni: Equality of what? Experimental
tests of multidimensional inequality
measure, Tom van Ourti (Erasmus
Universiteit Rotterdam).
16 juni: The role of high-speed
rail in an aviation network setting,
Christiaan Behrens (Vrije Universiteit
Amsterdam).
16 juni: Sequential choice ­ onjoint
c
analysis for estimating logit models,
Michiel Bliemer (Technische Univer­
siteit Delft).
17 juni: Information and strategic
voting, Marcelo Tyszler (Universiteit
van Amsterdam).
23 juni: Travel time reliability in costbenefit-analysis, Stefanie Peer (Vrije
Universiteit Amsterdam).
23 juni: Railways and economic growth
in the Netherlands, Aart Huijg (Vrije
Universiteit Amsterdam).
24 juni: Pricing and predicting stocks
and bonds, Stijn van Nieuwerburgh
(Stern New York University).
UNI-MERIT (www.merit.unu.edu)
18 juni: Learning in the management
of agricultural research and innovation: the Mexican produce foundations,
Jose Alexandre Vera Cruz (Universidad
Autónoma Metropolitana).

Meer informatie kunt u vinden via
www.tweedekamer.nl.

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders

te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

ESB

94(4562) 12 juni 2009

383