Ga direct naar de content

Economie in beeld

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juni 12 2009

economie in beeld
Als de eerste haring wordt getond zal de laatste
haring tonen dat de schaarste in de scholen,
leidt tot bevissing van het niets.
Als crisisdenken bon ton is kunnen vissen
aller zeeën getuigen van de grootse crisis die
de wereld heeft benaderd.
De economie zou beter moeten weten:
de grondstoffencrisis op zee.

Foto: Joost Hoving / hollandse hoogte

A. Martinusse

370

ESB

94(4562) 12 juni 2009

ESB

94(4562) 12 juni 2009

371

Auteur