Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: februari 6 2009

agenda
Personalia
Irene Burgers is per 1 februari 2009
benoemd tot hoogleraar Economics
of Taxation aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Dit combineert zij met
haar hoogleraarschap Internationaal
Belastingrecht aan de Groningse rechten­
faculteit. Zij verricht onderzoek op het
gebied van internationaal en Europees
belastingrecht. Burgers promoveerde in
1992 aan de Rijksuniversiteit Groningen
op het proefschrift The allocation of fiscal
profits to branches of internationally operating banking enterprises.
Jack van der Veen is per 1 februari 2009
benoemd tot hoogleraar supply chain
optimization aan de Universiteit van
Amsterdam. Tevens wordt hij directeur
van de commerciële opleidingen van
de Amsterdam Business School van de
UvA. Van der Veen studeerde in 1986
cum laude af in de econometrie aan de
Rijksuniversiteit Groningen, waarna hij in
1992 promoveerde op het proefschrift
getiteld Special cases of the travelling
salesman problem with various objective
functions.
Bauke Visser is per 1 februari 2009
benoemd tot bijzonder hoogleraar
e
­ conomie van besluitvormingsprocessen
aan de Erasmus School of Economics.
Visser studeerde econometrie aan de
Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde aan het European University
Institute in Florence. Na een periode bij
Shell is hij in 2000 in dienst getreden bij
de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Concurrentie en mededinging
Op 5 en 6 maart organiseert het
Amsterdam Center for Law & Economics
(ACLE) een congres met als thema: To
enforce and comply: incentives inside
corporations and agencies. Tijdens het
congres zal er gesproken worden over
regulering, financieel toezicht en prikkels
tot kartelvorming. Sprekers zijn onder
anderen Joseph Harrington, Jr. (Johns
Hopkins University) en William Kovacic
(Federal Trade Commission).
Voor meer informatie kunt u de website
www.enforceandcomply.acle.nl raadplegen,
en voor vragen kunt u ook mailen naar
acle@uva.nl.

Zorgplicht
Op woensdag 11 februari organiseert
Euroforum een congres over de zorgplicht van financiële ondernemingen. De
dagvoorzitter is Edgar du Perron (voorzitter Geschillencommissie Financiële

Seminars

Dienstverlening), en de sprekers zijn
onder anderen Hanzo van Beusekom
(AFM) en Peter-Paul Wekking (ING). Het
congres zal plaatsvinden in het Novotel in
het Brainpark van Rotterdam.
Voor meer informatie kunt u terecht op
www.euroforum.nl. Tevens kunt u mailen
naar Sanne Mekel: s.mekel@euroforum.nl,
of bellen naar 040-2974977.

Vrije Universiteit
9 februari: Shared growth, the Asian
experience and its relevance, José
Edgardo Campos (Wereldbank).
www.feweb.vu.nl

UNU-Merit
25 februari: A look inside the forge:
developer productivity in open source
projects, Jan Eilhard (Cerna, Mines
Paristech).
www.merit.unu.edu

Promoties
Op 12 februari promoveert Abraham
García Torres aan de Universiteit Maas­
tricht. De titel van zijn proefschrift luidt
The role of demand in technical change.
Zijn promotoren zijn de professoren
R. Cowan, P. Mohnen en L. Soete. De
plechtigheid vindt plaats om 12.00 uur
aan de Minderbroedersberg 4-6.

Tinbergen Instituut

Op 12 februari promoveert Saurabh Arora
aan de Universiteit Maastricht. De titel van
zijn proefschrift luidt Knowledge flows and
social capital. Zijn promotor is professor
R. Cowan. De plechtigheid vindt plaats om
16.00 uur aan de Minderbroedersberg 4-6.
Op 13 februari promoveert Ferdinand
Vieider aan de Erasmus Universiteit
R t d
­ ot­er­ am. De titel van zijn proefschrift
luidt Social influence on individual
d
­ ecision making processes.
Zijn promotoren zijn de professoren
P. Wakker en H. Bleichrodt. De plechtigheid vindt plaats in de forumzaal van de
universiteit om 11.00 uur.

Parlementaire agenda
Op 12 februari vergadert de vaste
c
­ ommissie voor Economische Zaken
met de Raad voor Vervoer, Telecom en
Energie. Op de agenda staat de richtlijn
inzake olievoorraden en wind op zee.
Op 12 februari vergadert de vaste
c
­ ommissie voor Financiën over de
wijziging van de Kaderwet financiële
verstrekkingen, in verband met de
verzekering door de staat van handelsrisico’s en de verbetering van het
risicobeheer. 
Op 19 februari vergadert de vaste
c
­ ommissie voor Financiën over de wijziging van de Wet giraal effecten­ erkeer.
v
Op de agenda staat de ­ itbreiding van
u
de bescherming door de overheid aan
cliënten die producten van intermediairs aanschaffen.
Meer informatie kunt u vinden via
www.tweedekamer.nl.

9 februari: The evolution of markets
and the revolution of industry, a unified
theory for growth, Klaus Desmet
(Universidad Carlos III de Madrid).
10 februari: Why empirical cost functions get scale economies wrong, Mark
Leijsen (Vrije Universiteit Amsterdam).
16 februari: Why volunteer? Evidence
on the role of altruism, reputation
and incentives, Jeffrey Carpenter
(Middlebury College).
17 februari: Modeling and measuring
inequality of opportunity in health,
Pedro Rosa Dias (University of York).
17 februari: Spatial frontier models:
accounting for spatial dependence in
frontier production functions, Ferdinand
Paraguas (Vrije Universiteit Amsterdam).
19 februari: Realized quantile-based
estimation of the integrated variance,
Mark Podolskij (ETH Zürich).
www.tinbergen.nl

ERIM
12 februari: Continuity in project-based
organizations: networks, artifacts and
roles, Andrea Prencipe (University of
Sussex).
19 februari: A property rights view
on network dynamics: from franchising to licensing, Tom Tyler (New York
University).
www.erim.nl

NICE
17 februari: Power in households:
disentangling bargaining power,
Ramzi Mabsout (Radboud Universiteit
Nijmegen).
www.ru.nl/nice

ISS
3 maart: The impact of microfinance
on self-employment profits in Vietnam,
Robert Lensink (Rijksuniversiteit
Groningen).
www.iss.nl

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders

te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

ESB

94(4553) 6 februari 2009

95