Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: oktober 31 2008

agenda
Personalia
Op 13 oktober 2008 is aan prof. dr Philip
Hans Franses de Desiderius Erasmus
Distinguished Chair of Economics toegekend. Hiertoe is besloten omdat
Franses wordt gezien als ambassadeur
voor de opleiding en voor het vakgebied
Econometrie in binnen- en buitenland.
Het doel van de leestoel is om een langdurige verbinding aan te gaan met een
beeldbepalende hoogleraar.
De Universiteit van Tilburg heeft Anja De
Waegenaere met ingang van 1 oktober
benoemd tot hoogleraar Actuarial Science
and Accounting. De Waegenaere bestudeert de effecten van toenemende vergrijzing op pensioen- en verzekeringsstelsels
en de effecten van belastingsystemen op
het gedrag van multinationals.
Prof. dr Robert Dur is benoemd tot bijzonder hoogleraar Economie van prikkels en prestaties aan de Faculteit der
Economische Wetenschappen vanwege
de Vereniging Trustfonds EUR. Dur
(1973) promoveerde cum laude aan
het Tinbergen Instituut aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam en bleef daarna
aan de Rotterdamse faculteit verbonden.
Dr Noreena Hertz is benoemd tot
gasthoogleraar bij Business-Society
Management aan de Rotterdam School of
Management voor een periode van negen
maanden. De leerstoel wordt gedeeltelijk
gefinancierd door KPN. In 2005–2006
was zij hoogleraar Global Political
Economy aan de Universiteit Utrecht.
Momenteel is zij fellow aan de London
School of Economics.
Prof. dr Lex Hoogduin is benoemd tot
directeur van De Nederlandsche Bank,
met ingang van 1 januari 2009. Hoogduin
wordt verantwoordelijk voor de divisies Economisch Beleid en Onderzoek,
Statistiek en Informatie, Betalingsverkeer,
Financiële Stabiliteit en Financiële
Markten. Voorheen is Hoogduin al werkzaam geweest bij DNB, onder meer
als divisiedirecteur Wetenschappelijk
Onderzoek. Sinds 2005 is Hoogduin chief
economist bij Robeco.

Eredoctoraat
Tijdens de diesrede van de 95e Dies
Natalis van de Erasmus Universiteit
Rotterdam op vrijdag 7 november 2008
wordt een eredoctoraat aan prof. dr Guido
Calabresi uitgereikt. Professor Calabresi
is emeritus hoogleraar en voormalig

Seminars

decaan van de Yale University Law
School en rechter van het US Federal
Court of Appeals for the Second Circuit.
Hij ontvangt het eredoctoraat voor zijn
baanbrekend werk op het gebied van de
economische analyse van het recht. Zijn
erepromotor is prof. dr Roger van den
Bergh.

RSM
4 november: Derivative pricing with
liquidity risk: theory and evidence from
the credit swap market. Joost Driessen
(Amsterdam School of Business).

Voordracht Bernácer Prijs
De Bernácer Prijs 2008 is opengesteld.
De prijs is ingesteld in 2001 om erkenning te geven aan het werk van jonge
economen uit de Europese Unie en om
het onderzoek naar Europese macro-economische en financiële issues te stimuleren. De prijs wordt toegekend aan een
Europese econoom onder de veertig, met
een uitstekende bijdrage aan het macroeconomische en financiële veld.
Voor meer informatie kunt u terecht op
www.bernacerprize.org en www.feweb.vu.nl.

Pensioen

14 november: International entre­
preneurship and the role of institu­
tions. André van Stel (Amsterdam
School of Economics), Simon Parker
(Durham Business School), Erkko
Autio (Imperial College Business
School), Siri Terjesen (QUT School of
Management).
www.rsm.nl

Tinbergen
4 november: The effects of the
European internal market on foreign
direct investment. Jan Möhlmann (Vrije
Universiteit Amsterdam)

Op 5 en 6 november organiseert Netspar
aan de Universiteit van Tilburg een tweedaagse conferentie met de titel The private
provisions of pensions. David Laibson
(Harvard University) zal spreken over
individueel pensioenspaargedrag, Paolo
Sodini (Stockholm School of Economics)
spreekt over het kwantificeren van investeringsmislukkingen en Bruce Carlin
(UCLA) over de complexiteit van financiële
producten. Andere aanwezige sprekers zijn
onder andere Arvid Hoffmann (Universiteit
Maastricht), Henriëtte Prast (Universiteit
van Tilburg) en Arjen Siegmann (Vrije Uni­
versiteit Amsterdam).
Voor meer informatie kunt u terecht op
www.netspar.nl/events.

13 november: Sales and monetary
policy. Bernardo Guimaraes (London
School of Economics).
www.tinbergen.nl

Schaalvergroting in
zorg en onderwijs

Tilec

Het instituut IPSE-studies van de TU
Delft organiseert op 27 november een
congres over schaalvergroting in de zorg
en het onderwijs. Sprekers tijdens dit
congres zijn onder andere prof. drs Rien
Meijerink (RVZ), prof. dr Paul Schnabel
(SCP), dr Mischa Mikkers (NZa), ir Peter
Smets (Universiteit Antwerpen) en dr Mike
Smet (Universiteit Antwerpen). Aan de
paneldiscussie zullen ook drs Jan Schnerr
(Samenwerking Algemene Ziekenhuizen)
en drs Sjoerd Slagter (VO-raad) deelnemen. Het congres vindt plaats van
13.00-18.00 uur in het Museum voor
Communicatie aan de Zeestraat 82 in Den
Haag. Voor meer informatie kunt u terecht
bij Laura de Groot via telefoonnummer
015-278 6111 of via:
L.degroot-charite@tudelft.nl.

ESB

CenteR
10 november: Beyond cash flow and
voting rights: valuation and perfor­
mance of firms in complex ownership
structures. Heitor Almeida (University
of Illinois).
11 november: Preferred habitat and
the term structure of interest rates.
Dimitri Vayaons (London School of
Economics).
www.center.uvt.nl

5 november: Executive compensation:
a general equilibrium perspective.
Jean-Pierre Danthine (HEC Lausanne)
en John B. Donaldson (Columbia
University).

FEB UVA
6 november: Seeing the wood for the
trees: OECD institutional indicators vs.
Dutch reform history. Ruud Gerards
(Universiteit Maastricht).
7 november: The impact of individual
investment behavior for retirement
welfare: evidence from the United
States and Germany. Thomas Post
(Humboldt-Universität Berlin).

93(4546) 31 oktober 2008

671