Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: augustus 22 2008

agenda
Personalia
Prof. dr Arnold Schilder, hoogleraar
Accountantscontrole aan de Universiteit
van Amsterdam, is per 1 januari
2009 benoemd tot voorzitter van de
­
International Auditing and Assurance
Standards Board (IAASB). Schilder is
sinds 1991 als hoogleraar Grondslagen
en techniek van de accountantscontrole
verbonden aan de economiefaculteit van
de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast
is hij sinds 1998 lid van de directie van
de Nederlandsche Bank. Schilder blijft
naast het voorzitterschap van de IAASB
als deeltijdhoogleraar ­ erbonden aan de
v
Universiteit van Amsterdam.
Dr Bart Bossink, Bas Singer en dr ir
Herman van de Putte ontvingen de
Emerald Outstanding Paper Award 2008
voor het artikel: Corporate real estate
and competitive strategy. Bossink is
associate professor aan de Faculteit der
Economische Wetenschappen van de Vrije
Universiteit Amsterdam, Singer en Van de
Putte zijn onderzoekers aan de Faculteit
Bouwkunde van de Technische Universiteit
Delft. Het artikel is gepubliceerd in de
Journal of Corporate Real Estate.
De ministerraad heeft besloten prof. dr Leo
Stevens voor te dragen voor benoeming tot
kroonlid van de SER. Stevens is emeritus
­
hoogleraar fiscale economie aan de
Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij was
ruim dertig jaar werkzaam bij de Faculteit
der Economische Wetenschappen. Stevens
maakte deel uit van verschillende SERcommissies en was als onafhankelijk
adviseur betrokken bij de herziening van
het belastingstelsel in 2001.

Sociaal vertrouwen
Op woensdag 3 september vindt de
Verwey-Jonker SER lezing plaats. De lezing
wordt gegeven door prof. dr P. Meurs en
heeft als onderwerp Sociaal vertrouwen.
De coreferenten zijn prof. dr A. Nauta en
prof. dr B. Völker, gespreksleiders zijn dr
A. Rinnooy Kan en prof. dr H. Boutellier.
De lezing wordt gehouden in het SERgebouw in Den Haag om 15.00 uur. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen
met Iris Weimar, verweyjonkerlezing@ser.nl.

Innovatie in energiebeleid
Op 9 september organiseert Clingendael
International Energy Programme een
bijeen­ omst over innovatie in het na­
k
tionale en Europese energiebeleid.
Tijdens deze bijeenkomst zal dr G. de
Santi (Institute for Energy) het recente

SET-plan en ir B. Stuij (SenterNovem)
het Nederlandse energie-innnovatieplan
b
­ espreken. Meer informatie over de
bijeen­ omst is te vinden op de website
k
www.clingendael.nl/ciep/events.

Voorspellen, modellen
en strategie
Vanaf 11 september organiseert de
Erasmus Academie, in samenwerking
met het Econometrisch Instituut van de
Faculteit de Economische Wetenschappen
van de Erasmus Universiteit Rotterdam,
de cursus Voorspellen, modellen en
strategie. De cursus bestaat uit een reeks
modules van elk twee dagen. Op 11 en
12 september geeft prof. dr D. van Dijk
de module Voorspellen. Op 25 en 26
september geeft prof. dr P.H.P. Franses
de module Trends. Op 9 en 10 oktober
verzorgt dr R. Paap de module Modellen
van discrete keuzes. Op 23 en 24 oktober
geeft prof. dr H. Don een module met de
titel Het begrotingsbeleid in perspectief
en op 6 en 7 november geeft prof. dr P.
Groenen tot slot de module Datamining
door visualisatie met multivariatie, explo­
ratieve data-analysetechnieken. Voor meer
informatie over de reeks bijeenkomsten
kunt u terecht op de website
www.erasmusacademie.nl.

Arbeidsmarkt en globalisatie
Op 18 september houdt het Institute of
Social Studies (ISS) een bijeenkomst over
arbeidsmarkt en globalisatie. Tijdens deze
bijeenkomst worden drie presentaties ge­
houden. De eerste presentatie behandelt
Employment, human needs and develop­
ment, de tweede gaat over Welfare state,
social policies and redistribution en de
derde over New Global Players, Inequality
and Employment Policies. Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u terecht
op de website www.iss.nl/news/events.

Econometriecongres
Van 18 tot en met 20 september orga­
niseert de Faculteit voor Economie en
Bedrijfswetenschappen van de Universiteit
Maastricht, met hulp van Meteor en
Journal of applied econometrics een con­
gres met als onderwerp Factor structures
for panel and multivariate time series data.
De hoofdsprekers op het congres zijn prof.
dr M. Hallin (Ecares, Université Libre de
Bruxelles), prof. dr H. Pesaran (University
of Cambridge), prof. dr M. Lippi
(Università di Roma, La Sapienza) en prof.
dr M. Watson (Princeton University).
Voor meer informatie over het congres
kunt u terecht op de website
www.unimaas.nl/feba.

ESB

Seminars
UNU-Merit
28 augustus: Blurred boundaries
b
­ etween firms, and new boundaries
within (large multinational) firms:
the impact of decentralized networks
for innovation, J. Cantwell (Rutgers
University, New Jersey).
4 september: Village-wide effects of
agricultural biotechnology: the case of
Bt cotton in India, S. Arjunan (GeorgAugust-Universität, Göttingen).
9 september: The challenges of
g
­ overnance structure, trade disputes
and natural environment to China’s
growth, W. Thye Woo (University of
California, Davis).
18 september: Training in times of
change, R. Zachmann (International
Labour Organization).
www.merit.unu.edu/seminars

Erim
11 september: Social preferences and
the use of noisy performance measures,
M. van Rinsum (Rotterdam School of
Management).
www.erim.nl

Tilec
8 september: Banking, F. Fecht
(Deutsche Bundesbank).
7 oktober: Endogenous market
s
­ tructures and antitrust policy, F. Etro
(Università degli Studi di Milano).
www.tilburguniversity.nl/tilec

Amsterdams Instituut voor
ArbeidsStudies
25 september: Determinants of social
pact: why they occur and when they
come back, J. Visser (Amsterdams
Instituut voor ArbeidsStudies).
www.uva-aias.net

CPB
28 augustus: Employment protection
legislation: a cross-country analysis
focusing on the elderly, E. Bourmpoula
(Erasmus University).
11 september: Local economic
c
­ onditions and the nature of new
h
­ ousing supply, C. Hilber (London
School of Economics).
www.cpb.nl

93(4541) 22 augustus 2008

511