Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juli 11 2008

agenda
Personalia
Prof. dr Jaap Abbring wordt met ­ngang
i
van 1 september 2008 benoemd tot
hoog­eraar econometrie aan de Universi­
l
teit van Tilburg. Zijn onderzoek is gericht
op micro-econometrische methoden en
toepassingen daarvan in onderzoek naar
onder meer verzekeringsmarkten, de
dynamiek van bedrijven en ­ eleidsanalyse.
b
De leerstoel is ondergebracht bij het
departement Econometrie en operations
research van de Faculteit Economie en
Bedrijfswetenschappen.
De eerste leerstoel Evidence based onderwijs in Nederland wordt per 1 september
2008 aan de Universiteit Maastricht
bekleed door prof. dr Henriëtte Maassen
van den Brink en prof. dr Wim Groot. Zij
zullen deze leerstoel elk voor 0,5 fte bekleden. Groot blijft daarnaast hoogleraar
Gezondheidseconomie aan de Universiteit
Maastricht. Maassen van den Brink, hoogleraar Onderwijs en Arbeidseconomie aan
de Universiteit van Amsterdam, brengt
haar voltijdsaanstelling in Amsterdam
terug naar 0,5 fte. Zij is tevens penvoerder van het interuniversitaire instituut
TIER (Top Institute for Evidence Based
Education Research), dat op 14 mei
van start ging. Het doel van de leerstoel
Evidence based onderwijs is het vergroten
van kennis en inzicht in de (kosten)effectiviteit van onderwijsinterventies.

Promoties
Op donderdag 11 september promoveert
G. Nalbantov aan de Erasmus School of
Economics van de Erasmus Universiteit
Rotterdam. De titel van het proefschrift
luidt Essays on some recent ­ enalization
p
methods with applications in finance
and marketing. Promotor is prof. dr
P. Groenen. De promotie vindt plaats
om 13.00 uur in de Forumzaal van de
Erasmus Universiteit Rotterdam.
Op donderdag 18 september promoveert
­
M. van der Poel aan de Rotterdam
School of Management van de Erasmus
Universiteit Rotterdam. De titel van het
proefschrift luidt Empirical essays in
corporate finance and financial reporting.
Promotoren zijn prof. dr A. de Jong en
prof. dr G. Mertens. De promotie vindt
plaats om 13.30 uur in de Forumzaal van
de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Op donderdag 18 september promoveert
G.A. Garita aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam. De titel van het proefschrift

luidt Financial market liberalization and
economic growth. Promotoren zijn prof. dr
J. Francois en prof. dr C. van Marrewijk.
De promotie vindt plaats om 9.00
uur in het M-gebouw van de Erasmus
Universiteit Rotterdam.
Op donderdag 18 september promoveert
E. Bekkers aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam. De titel van het proefschrift
luidt Essays on firm heterogeneity and
quality in international trade. Promotor
is prof. dr J. Francois. De promotie vindt
plaats om 11.00 uur in het M-gebouw van
de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Op vrijdag 24 oktober promoveert
M. van der Voort aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam. De titel van
het proefschrift luidt Modelling credit
d
­ erivatives. Promotor is prof. dr A.C.F
Vorst. De promotie vindt plaats om 11.00
uur in de Forumzaal van de Erasmus
Universiteit Rotterdam.

Demografie en pensioenen
Van 22 tot en met 25 augustus zal in
Maastricht een door het IIPF (International
Institute of Public Finance), in samen­
werking met de Faculteit der Economische
Wetenschappen en Bedrijfskunde van de
Universiteit Maastricht, georganiseerd
congres plaatsvinden met als ­ nderwerp
o
demografie en pensioenen. Op het
c
­ ongres zullen onder anderen prof. dr
L. Bovenberg (Universiteit van Tilburg),
prof. dr A. Borsch-Supan (Universität
Mannheim), prof. dr P. Diamond (MIT),
prof. dr R. Blundell (University College
London) en prof. dr F. Gahvari (University
of Illinois) spreken.
Voor meer informatie over het congres
kunt u terecht op de website www.iipf.org.

Welzijn en geluk
Op vrijdag 22 augustus vindt een door de
Radboud Universiteit Nijmegen georganiseerde workshop plaats te Ravenstein
met de titel Happiness and capability:
measurement, theory and policy. Tijdens
de workshop zullen de vragen naar wat
welzijn is en hoe dit het beste te meten,
definiëren en berekenen is worden behandeld. Tevens worden twee benaderingsmethodes, de capability en de happiness
approach, besproken. De hoofdsprekers
bij de workshop zijn prof. dr R. Veenhoven
(Erasmus Universiteit Rotterdam), dr D.
Gasper (Institute for Social Studies) en dr
J. Hall (OECD).
Voor meer informatie kunt u terecht op de
website www.ru.nl/hapcap.

Congres
Van woensdag 10 tot en met zaterdag 13 september vindt in het
Provinciehuis te Den Haag het
17e Internationale AEEE-congres
(Association of European Economics
Education) plaats. De titel van het
congres is The profit of partnership:
How can we teach our students about
international trade without barriers? Op
het congres zal gesproken worden over
handelsbarrières, bedrijven in conflictgebieden, economie in conflictgebieden
en duurzame handel.
Voor meer informatie over het congres
kunt u terecht op de website
www.vecon.nl/aeee.

Corporate finance dag
Op vrijdag 19 september vindt de
zesde jaarlijkse Corporate financedag plaats in het M-gebouw van de
Erasmus Universiteit Rotterdam. De
Corporate finance-dag wordt georganiseerd door de Rotterdam School of
Management. Het programma bestaat
uit lezingen van de keynote-sprekers
prof. dr J. Ang (Florida University) en
prof. dr F. Schlingemann (University
of Pittsburgh) en verschillende
parallelsessies.
Voor meer informatie kunt u terecht op
de website www.rsm.nl.

ACLE symposium
Vrijdag 26 en zaterdag 27 september
zal in Amsterdam een symposium met
de titel Financial intermediaries and
markets at the crossroads: economic
and legal perspectives on financial
stability, liquidity and corporate control
­
plaatsvinden. Het symposium is
g
­ eorganiseerd door de Universiteit van
Amsterdam, York University en ECGI
in samenwerking met de Review of
Finance.
Voor meer informatie kunt u terecht op
de website www.cms.uva.nl/acle.

Seminars
Tinbergen Instituut
6 augustus: On the unstable relationship between exchange rates and
macro fundamentals, prof. dr E. van
Wincoop (University of Virginia).
www.tinbergen.nl

ESB

93(4539) 11 juli 2008

447