Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juni 27 2008

agenda
Personalia
Prof. dr Aart Hordijk is benoemd tot
hoogleraar Taxaties en Waardebepaling
aan de Nyenrode Business Universiteit.
Hordijk is sinds 1995 directeur van Raad
voor Onroerende Zaken (ROZ) en van
de Stichting ROZ/IPD Vastgoedindex.
Verder is hij als docent verbonden aan de
Technische Universiteit Delft en aan de
Master of Real Estate-opleiding van de
Amsterdam School of Real Estate.
Prof. dr Erik Dietzenbacher is benoemd tot
hoogleraar Interindustry Economics aan
de Faculteit Economie en Bedrijfskunde
van de Rijksuniversiteit Groningen.
Dietzenbacher is tevens Affiliate Research
Professor aan de Regional Economics
Applications Laboratory (REAL) van de
University of Illinois at Urbana-Champaign
en fellow van NAKE en het onderzoeksinstituut SOM.
Jasper Wesseling is met ingang van 15
september 2008 benoemd tot directeur
Ruimtelijk Economisch Beleid bij het
Ministerie van Economische Zaken. Hij
volgt in die functie Bert de Vries op,
die plaatsvervangend directeur-generaal
Energie en Telecom is geworden.
Dr Pien Versteegh is aangesteld als
faculteitsdirecteur van de Faculteit
Economie en Bedrijfswetenschappen van
de Universiteit van Tilburg. In januari
van dit jaar volgde ze Nicole Fouchier
op als interim-faculteitsdirecteur. Deze
interim-aanstelling is nu omgezet naar een
permanente aanstelling. Van januari 2006
tot januari 2008 was Versteegh werkzaam als managing director van CentER.
Daarvoor werkte zij als Adviseur en
Researchcoördinator aan de Faculteit van
Sociale Wetenschappen van de Erasmus
Universiteit Rotterdam. De functie van
managing director van CentER is ad interim opgevuld door Marjoleine de Wit.

Europese fiscale studies
Van 3 tot en met 5 juli organiseert de
European Fiscal Studies Foundation een
zomercursus over recente en toekomstige ontwikkelingen in Europese fiscale
regelgeving. De zomercursus is getiteld
Developments in European fiscal law
2008. Voor meer informatie over de
cursus kunt u terecht op de website www.
europeanfiscalstudies.eu.

Risicomanagement in
grondstoffen- en energiemarkten
Op 25 en 26 september wordt in
Oosterbeek de cursus Risicomanagement
in grondstoffen- en energiemarkten gehouden. De cursus zal gegeven worden door
prof. dr J.M.E. Pennings en wordt georganiseerd door de Wageningen Universiteit.
In de tweedaagse cursus staat centraal
hoe risico’s verbonden aan de grondstoffenmarkt effectief kunnen worden gemanaged met behulp van de termijncontracten en opties. Voor meer informatie over
de cursus kunt u terecht op de site van
Wageningen Universiteit www.wau.nl.

Tinbergen vredeswetenschap
congres
Van maandag 30 juni tot en met woensdag 2 juli wordt het Jan Tinbergen
European peace science congres gehouden aan de Universiteit van Amsterdam.
Op dit door het Tinbergen Instituut georganiseerde congres zullen gedurende drie
dagen verschillende wetenschappers lezingen houden over vrede en economie. Voor
meer informatie over het congres kunt u
terecht op de website www.tinbergen.nl.

Internationale workshop
over sociaal kapitaal
Op maandag 30 juni en dinsdag 1
juli vindt een internationale workshop
over Human capital, social capital and
creative capital as sources of regional
growth plaats aan de Vrije Universiteit
te Amsterdam. De workshop is georganiseerd in samenwerking met het Tinbergen
Instituut, de Vrije Universiteit Amsterdam,
George Mason University en ARC
Research Network in Spatially Integrated
Social Science. Voor deelname of meer
informatie kunt u een e-mail sturen naar
Peter Nijkamp: pnijkamp@feweb.vu.nl.

Transport en stedelijke economie
Van maandag 30 juni tot vrijdag 4 juli zal
aan de Vrije Universiteit Amsterdam het
derde Kuhmo-Nectar-congres plaatsvinden met de hieraan gekoppelde zomerschool Transport en stedelijke economie.
De eerste twee dagen vindt de zomerschool plaats, de derde en vierde dag
worden gevuld met lezingen van verschillende experts. Voor meer informatie kunt u
terecht op de bijbehorende website www.
feweb.vu.nl/kuhmonectar2008.

Promotie
Op maandag 30 juni promoveert
M. Hadzi-Vaskov aan de Utrecht School
of Economics van de Universiteit
Utrecht. De titel van het proefschrift
luidt International risk-sharing: macroeconomic and financial aspects.
Promotor is prof. dr C.J.M. Kool. De
promotie vindt plaats om 10.30 uur in
het academiegebouw op het Domplein
te Utrecht.
Op donderdag 18 september promoveert G.A. Garita aan het Tinbergen
Instituut van de Erasmus Universiteit
Rotterdam. De titel van het proefschrift
luidt Financial market liberalization
and economic growth. Promotoren zijn
prof. dr J. Francois en prof. dr C. van
Marrewijk. De promotie vindt plaats
om 9.00 uur in het M-gebouw van de
Erasmus Universiteit Rotterdam.
Op donderdag 18 september promoveert E. Bekkers aan het Tinbergen
Instituut van de Erasmus Universiteit
Rotterdam. De titel van het proefschrift
luidt Essays on firm heterogeneity and
quality in international trade. Promotor
is prof. dr J. Francois. De promotie
vindt plaats om 11.00 uur in het
M-gebouw van de Erasmus Universiteit
Rotterdam.

Seminars
CPB
1 juli: Export destinations and learningby-exporting: evidence from Belgium,
M. Piso (Centrale Bank België).
2 juli: The balance of payments and
the international investment position:
black holes, dark matter and sound
statistics, W. Boonstra (Rabobank).
www.cpb.nl

Tinbergen Instituut
4 juli: Some problems in applied
probability, S. Ross (University of
California, Berkeley).
14 juli: Asymmetric multidimensional
scaling, A. Okada (Tama University,
Tokyo).
6 augustus: On the unstable relationship between exchange rates and
macro fundamentals, E. van Wincoop
(University of Virginia).
www.tinbergen.nl

ESB

93(4538) 27 juni 2008

415