Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juni 13 2008

agenda
Personalia
De Vrije Universiteit Amsterdam zal een
eredoctoraat verlenen aan Gerrit Zalm.
Hij zal deze tijdens de Dies van de Vrije
Universiteit op 20 oktober in ontvangst
nemen. Het eredoctoraat wordt hem toegekend voor zijn bijdrage aan het trendmatig begrotingsbeleid. Als erepromotor is
aangewezen Harmen Verbruggen, decaan
van de economische faculteit van de Vrije
Universiteit Amsterdam.
Paul David en Angus Maddison hebben
zich als fellows verbonden aan UNUMERIT. Prof. dr Paul David is emeritus
hoogleraar aan de Stanford University
en emeritus hoogleraar Economics and
Economic History aan de University
of Oxford. Prof. dr Angus Maddison is
emeritus hoogleraar economie aan de
Rijksuniversiteit Groningen.
Op vrijdag 13 juni zal prof. dr Fred Huijgen
zijn afscheidscollege houden aan de
Faculteit der Managementwetenschappen
van de Radboud Universiteit in Nijmegen.
De titel van het afscheidscollege is
Zeggenschap van werknemers in de
spagaat. De bijeenkomst vindt plaats om
15.00 uur in de academiezaal Aula van
de Radboud Universiteit. Huijgen was
hoogleraar sociale bedrijfskunde en is gespecialiseerd in organisatietheorie, langetermijnontwikkelingen op de arbeidsmarkt
en arbeidsverhoudingen.

Promotie
Op donderdag 19 juni promoveert
C. Garcia Diaz aan de Faculteit Economie
en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit
Groningen. De titel van het proefschrift
luidt Changing market structures under
changing resource spaces: An agent-based
computational approach. Promotor is prof.
dr A. van Witteloostuijn. De promotie vindt
plaats om 16.15 uur in de aula van het
academiegebouw.
Op woensdag 25 juni promoveert
L. Zolotoy aan de Faculteit Economie en
Bedrijfswetenschappen van de Universiteit
van Tilburg. De titel van het proefschrift
luidt Empirical essays on the information
transfer between and the informational
efficiency of stock markets. Promotor is
prof. dr B. Melenberg. De promotie vindt
plaats om 10.15 uur in de aula van de
Universiteit van Tilburg.

Op donderdag 26 juni promoveert
G. de Zwart aan de Rotterdam School of
Management van de Erasmus Universiteit
Rotterdam. De titel van het proefschrift
luidt Empirical studies on financial
m
­ arkets: private equity, corporate bonds
and emerging markets. Promotoren zijn
prof. dr M. Verbeek en prof. dr D. van
Dijk. De promotie vindt plaats 16.00 uur
in de forumzaal van het M-gebouw van de
Erasmus Universiteit Rotterdam.
Op vrijdag 4 juli promoveert C. van der
Veen aan de Faculteit der Economische
Wetenschappen en Bedrijfskunde van
de Vrije Universiteit Amsterdam. De titel
van het proefschrift luidt Where you sit is
where you stand. Organizational positions
as antecedents of corporate-level strategy
beliefs. Promotor is prof. dr T. Elfring. De
promotie vindt plaats om 13.45 uur in de
aula van de universiteit.

Pensioen workshop
Van 25 tot en met 27 juni zal een door
Netspar en het Centraal Bureau voor de
Statistiek georganiseerde workshop over
pensioenen plaatsvinden. De eerste twee
dagen van de workshop zijn gericht op
academisch onderzoek door ingezonden
papers en twee gastsprekers: prof. dr
B. Madrian (Harvard Kennedy School
of Government) en prof. dr J. Skinner
(Dartmouth College). De derde dag is
gericht op beleid.
Voor meer informatie over de workshop
kunt u terecht op de site
www.netspar.nl/events.

Tilec workshop
Op vrijdag 20 juni wordt door Tilec een
workshop georganiseerd met als onderwerp Private enforcement of competition
law. Sprekers tijdens de workshop zijn drs
E. de Smijter (Europese Commissie),
dr J. Kortmann (Universiteit van Amster­
dam), dr T. van Dijk (Lexonomics), prof.
dr F. Verboven (Katholieke Universiteit
Leuven), dr J. Tuinstra (Universiteit
van Amsterdam), dr M.P. Schinkel
(Universiteit van Amsterdam), dr M.
Han (Universiteit van Amsterdam), prof.
dr W. Müller (Universiteit van Tilburg)
en prof. dr J. Boone (Universiteit van
Tilburg). De workshop vindt plaats in zaal
CZ8 van de Universiteit van Tilburg. Voor
meer informatie over de workshop en mogelijk deelname kunt u terecht op de site
www.tilburguniversity.nl/tilec.

Seminars
CentER
17 juni: Truth, lies or vagueness:
Does communication help a leader-byexample? M. Serra Garcia (Universiteit
van Tilburg).
17 juni: Divide and conquer?
Limitations of agile software development methods, K. van Oorschot
(Universiteit van Tilburg).
17 juni: Did ‘targets and terror’ reduce
waiting times in England for hospital
care? C. Propper (University of Bristol).
18 juni: Life-cycle investments
and health shocks, K. Peijnenburg
(Universiteit van Tilburg).
19 juni: Strategic inventories in vertical
contracts, R. Anupindi (University of
Michigan).
20 juni: Recent developments in conic
complementarity problems, A. Yoshise
(University of Tsukuba, Japan).
23 juni: How do family business groups
allocate managerial talent? Evidence
from Korean chaebols, M. Bertrand
(University of Chicago).
center.uvt.nl

Tinbergen Instituut
16 juni: Depression babies: Do macro­
economic experiences affect risk-taking? S. Nagel (Stanford University).
17 juni: Crime and mental well-being,
F. Cornaglia (Queen Mary College,
University of London).
17 juni: Age and role clarity in the relations between demands, resources and
psychological well-being. Results of a
complete 2-wave study, D. Kooij (Vrije
Universiteit Amsterdam).
18 juni: Gravity estimation for multinational enterprises, D. Urban (Johannes
Gutenberg Universität Mainz).
19 juni: On the effects of advisory
prices in gasoline markets, R.P. Faber
(Erasmus Universiteit Rotterdam).
24 juni: Outsourcing and optimal trade
policy, E. Ornelas (London School of
Economics).
www.tinbergen.nl

ESB

93(4537) 13 juni 2008

351