Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: mei 30 2008

agenda
Personalia
De Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen (KNAW) heeft 25 nieuwe
leden benoemd, waaronder twee econo­
men: Arnoud Boot en Jan Willem Gunning.
Prof. dr Arnoud Boot is hoogleraar aan de
Faculteit Economie en Bedrijfskunde van
de Universiteit van Amsterdam. Prof. dr
Jan Willem Gunning is hoogleraar aan de
Vrije Universiteit Amsterdam.
Het Tinbergen Instituut heeft twee nieuwe
Directors of Graduate studies benoemd:
prof. dr Erik Plug en prof. dr André Lucas.
Erik Plug, hoogleraar aan de Universiteit
van Amsterdam, zal verantwoordelijk zijn
voor de ontwikkeling en de kwaliteit van
het programma Master of Philosophy in
Economics. Zijn collega André Lucas,
hoogleraar aan de Vrije Universiteit
Amsterdam, zal zich richten op het nieuwe
programma Finance.

Promotie
Op maandag 2 juni promoveert
A. Brockmöller aan de Faculteit Economie
en Bedrijfskunde van de Rijks­ niversiteit
u
Groningen. De titel van het proefschrift
luidt Knowledge sharing in expert-apprentice relations: design of a protocol.
Promotoren zijn prof. dr G. Sanders en
prof. dr ir M. Weggeman. De promotie vindt
plaats om 13.15 uur in het academiege­
bouw van de universiteit.
Op donderdag 5 juni promoveert
R. Jong-A-Pin aan de Faculteit Economie
en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit
Groningen. De titel van het proefschrift
luidt Essays on political instability: measurement, causes, and consequences.
Promotor is prof. dr J. de Haan. De
promotie vindt plaats om 13.15 uur in het
academiegebouw van de universiteit.
Op vrijdag 6 juni promoveert M. Flory
aan de Rotterdam School of Management
van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
De titel van het proefschrift luidt The
never-ending story: narrating the paradox
of self-management in organisations.
Promotoren zijn prof. dr S. Magala en
prof. dr T. Hardjono. De promotie vindt
plaats om 11.00 uur in de Forumzaal van
het M-gebouw op de Woudestein-campus
van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Op donderdag 12 juni promoveert C. Boon
aan de Erasmus School of Economics van
de Erasmus Universiteit Rotterdam. De
titel van het proefschrift luidt HRM and

fit: survival of the fittest!? Promotoren
zijn prof. dr J. Paauwe en prof. dr D.
den Hartog. De promotie vindt plaats
om 13.30 uur in de Forumzaal van het
M-gebouw op de Woudestein-campus van
de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Afscheidssymposium
Hettie Pott-Buter
Op dinsdag 3 juni zal om 15.00 uur te
Amsterdam een afscheidssymposium ter
ere van Hettie Pott-Buter worden gehou­
den. Deskundigen waaronder prof. dr
J. Hartog, prof. dr H. Maassen van den
Brink en prof. dr R. Beetsma geven tijdens
het symposium hun visie op haar ‘zorg­
zame idealen’. Het symposium vindt plaats
in het Koninklijk Instituut voor de Tropen,
voor meer informatie kunt u terecht op de
site www.feb.uva.nl.

Concurrentie en
consumentenbescherming
Op maandag 2 juni vindt een door het
Ministerie van Economische Zaken, het
CPB en de Universiteit van Tilburg (CentER
en Tilec) georganiseerde workshop over
concurrentie en consumentenbescher­
ming plaats in Den Haag. Op het on­
derwerp zal uitgebreid worden ingegaan
met presentaties van M. Armstrong
(University College London), K. Cseres
(Universiteit van Amsterdam), M. Karskens
(Consumentenbond), R. Kemp (NMa) en
P. Kooreman (Universiteit van Tilburg).
Voor participatie aan de workshop of vragen
kunt u mailen naar a.aouragh@cpb.nl.

Reputational penalties in
business regulation
Op maandag 9 juni houdt de Erasmus
Institute Monitoring & Compliance
een symposium met als onderwerp
Reputational penalties in business regu­
lation: the business case for business
ethics? Het symposium vindt plaats aan
de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Gastsprekers zijn J. Braithwaite
(Australian National University), J. Karpoff
(University of Washington) en H. Biemond
(Allen & Overy). Meer informatie over de
bijeenkomst is te vinden op de site
www.toezichtencompliance.nl.

Vijfde Euroframe congres
Vrijdag 6 juni vindt te Dublin het vijfde
Euroframe congres plaats. Het congres
staat in het teken van economische be­
leidskwesties in de Europese Unie.
Voor meer informatie over het congres
kunt u terecht op de website
www.euroframe.org

Seminars
Erim
3 juni: Initial public offerings and their
effects on the distance between acquirers and sellers in M&A, R. Ragozzino
(College of Business Administration,
Orlando).
9 juni: Uses and abuses of ­ overnance
g
indicators, C. Arndt (Maastricht
Graduate School of Governance).
10 juni: Moral partiality and the
e
­ conomic theory of the firm, W. Hussain
(Wharton School of Business)
www.erim.nl

CPB
5 juni: Sexual orientation, disclosure
and earnings, E. Plug (Universiteit van
Amsterdam).
10 juni: Preference for redistribution
in the Netherlands, J. de Winter (De
Nederlandsche Bank).
11 juni: Competition and quality in
Dutch primary schools, J. Noailly (CPB).
www.cpb.nl

Tinbergen Instituut
3 juni: Simultaneous search, on-the-job
search, and the shape of the wage distribution, R. Wolthoff (Vrije Universiteit
Amsterdam).
3 juni: Renouncing personal names:
an empirical examination of surname
changes and earnings, P. Thoursie
(Stockholm University).
4 juni: Games related to the bestchoice problem, S. Gnedin (Universiteit
Utrecht).
5 juni: Midpoint technique for easily
measuring prospect theory’s probability weighting, G. van de Kuilen
(Universiteit van Tilburg).
5 juni: The salience of bad experience
in physician learning, J. Nuno Camacho
(Erasmus Universiteit Rotterdam).
10 juni: Impact of an affirmative action
program in employment on child mortality in India. S. Gupta (Vrije Universiteit
Amsterdam)
www.tinbergen.nl

ESB

93(4536) 30 mei 2008

351