Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: april 18 2008

agenda
Personalia
Dirk Brounen bekleedt sinds kort de
leerstoel property economics aan de
Rotterdam School of Management
(RSM) van de Erasmus Universiteit
Rotterdam. De leerstoel is tot stand
gekomen door samenwerking tussen
PricewaterhouseCoopers en de RSM.
Brounen zal de leerstoel combineren met
de leerstoel Finance and Real Estate die
hij reeds bekleedde.
Pursey Heugens is aangesteld als hoogleraar Organisation theory, development
and change aan de Rotterdam School of
Management van de Erasmus Universiteit
Rotterdam. Heugens’ inaugurele rede
zal plaatsvinden op 12 september. Het
onderzoek van Heugens concentreert zich
rondom bureaucratietheorie, institutionele theorie en comparatieve corporate
governance.

Promoties
Op vrijdag 9 mei promoveert J. Arts aan
de Faculteit der Economische wetenschappen en Bedrijfskunde van de Vrije
Universiteit Amsterdam. De titel van het
proefschrift luidt Essays on new product
adoption and diffusion. Promotor is prof.
dr R.T. Frambach en de co-promotor is
prof. dr G.T. Tellis. De promotie vindt
plaats om 11.05 uur in de aula van de
Vrije Universiteit Amsterdam.

congres plaatsvinden in het gebouw van
het Theater Instituut aan de Herengracht
te Amsterdam.
Tijdens het congres zal de micro-econometrische analyse van causale relaties in
ontwikkeling, onderwijs, familie, gezondheid en arbeidseconomie centraal staan.
De volgende sprekers zullen deelnemen:
M. Browning (University of Oxford), P.
Gertler (University of California, Berkeley),
J. Rothstein (Princeton University), G.
Imbens (Harvard University), P. Chiappori
(Columbia University) en M. Ravaillon
(World Bank). Voor inschrijving en een
volledig overzicht van het programma en
de sprekers kunt u terecht op de website
www.tinbergen.nl.

Micro- en macro-economische
perspectieven op financiële
stabi­iteit
l
Op 26 en 27 mei vindt in Het Kasteel
te Groningen het tweede CIBIF-congres
(Center of International Banking,
Insurance and Finance) plaats. Het
onderwerp van het congres is integratie van micro- en macro-economische
perspectieven op financiële stabiliteit.
Het congres wordt georganiseerd door
de Rijksuniversiteit Groningen, De
Nederlandsche Bank en het Journal of
Financial Stability. Voor meer informatie
kunt u terecht op de website
www.rug.nl/feb.

Op dinsdag 13 mei promoveert
R. Andadari aan de Faculteit der
Economische wetenschappen en
Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit
Amsterdam. De titel van het proefschrift
luidt Local clusters in global value chains,
a case study of wood furniture clusters
in central Java. Promotor is dr H. de
Groot. De promotie vindt plaats om 15.45
uur in de aula van de Vrije Universiteit
Amsterdam.

Jaarlijkse conferentie over
mediamarkten en concurrentie

Op donderdag 22 mei promoveert
A. Babus aan de Faculteit der Economi­
sche Weten­ chappen van de Erasmus
s
Universiteit Rotterdam. De titel van het
proefschrift luidt Essays on networks: theory and applications. Promotoren zijn prof.
dr C.G. de Vries (Erasmus Universiteit
Rotterdam) en prof. dr S. Goyal
(University of Cambridge). De promotie
vindt plaats om 11.00 uur in de aula op
het Woudesteincomplex van de Erasmus
Universiteit Rotterdam.

Op 6 mei vindt een door RAND Europe
en UNU-MERIT georganiseerde workshop
plaats in Brussel. De Europese markt
kent nu nog veel barrières in de vorm van
(schriftelijke) procedures die tot significante transactiekosten bij grensoverschrijdende handel kunnen leiden. De workshop
zal als onderwerp de nieuwe manieren
van digitaliseren van een Europese overheid hebben die op innovatieve wijze
deze transactiekosten tegengaan en zo
Europese economische groei stimuleren.
Voor meer informatie over de workshop
en voor inschrijving kunt u terecht op de
website www.euregov.eu.

Micro-econometrie
Van 22 tot en met 24 mei zal een door
het Tinbergen Instituut georganiseerd

Op donderdag 29 mei zal in het Instituut
voor Beeld en Geluid te Hilversum de jaarlijkse conferentie over mediamarkten en
concurrentie plaatsvinden. De conferentie
wordt georganiseerd door Encore. Meer
informatie over de conferentie is te vinden
op de website van Encore www.encore.nl.

Workshop digitale overheid
Europa

Seminars
Tilec
28 april: Dispersion in analysts’ earnings forecasts and credit rating, T.
Chordia (Goizueta Business School,
Emory).
6 mei: Microeconomics, M. Motta
(European University Institute).
www.tilburguniversity.nl/tilec

UNU-Merit
29 april: The theory of uneven development and the history of economic
policy: two missing subfields of economics, E. Reinert (Tallinn University
of Technology).
www.merit.unu.edu

CPB
29 april: Competition and quality in
Dutch primary schools, J. Noailly (CPB).
www.cpb.nl

Erim
29 april: Dispersion in analysts’ earnings forecasts and credit rating, T.
Chordia (Goizueta Business School,
Emory).
www.erim.nl

Uva AIAS
14 mei: Financiële participatie en
sociale innovatie, R. Hanoch en P.
Nieuwland (Nederlands Participatie
Instituut).
www.uva-aias.net

Tinbergen Instituut
29 april: Government policy and the
dynamics of market structure: evidence from critical access hospitals,
P. Schmidt Dengler (London School of
Economics).
6 mei: Many consumers are rational?,
S. Hoderlein (Universität Mannheim).
6 mei: Are market makers liquidity
suppliers?, M. van der Wel (Vrije
Universiteit Amsterdam).
8 mei: A dynamic model of guilt as
driver of response to charitable direct
mailing, M. van Diepen (Erasmus
Universiteit Rotterdam).
8 mei: Tournament incentives for
teams, J. Sol (Erasmus Universiteit
Rotterdam).
www.tinbergen.nl

ESB

18 april 2008

255