Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: november 16 2007

agenda
Personalia
Prof. dr Hans van Kranenburg aan­
vaardt op 30 november met het uitspre­
ken van de rede Spiegheling en daet:
Management als wetenschap het ambt
van hoogleraar Corporate Strategy aan
de Radboud Universiteit Nijmegen. Van
Kranenburg is tevens leerstoelhouder van
de kernleerstoel Strategie bij de sectie
Strategie en Marketing van de facul­
teit der Managementwetenschappen.
De oratie vindt plaats om 15.45 uur in
Academiezaal Aula van de universiteit.

Promoties
Op 23 november promoveert F. Ravazzolo
aan de faculteit der Economische
Wetenschappen van de Erasmus
Universiteit Rotterdam. De titel van het
proefschrift luidt: Forecasting financial time series using model averaging.
Promotors zijn prof. dr H.K. van Dijk en
prof. dr M.J.C.M. Verbeek. De promotie
vindt plaats om 11.00 uur in de senaats­
zaal van universiteitscomplex Woudestein.
Op 30 november promoveert I. de Wit aan
de faculteit Economische Wetenschappen
en Bedrijfskunde van de Universiteit
Maastricht. De titel van het proefschrift
luidt: Performance and performance drivers in global property markets. Promotor
is prof. dr P.M.A. Eichholtz. De promotie
vindt plaats om 10.00 uur in de aula van
de universiteit.

Dreesseminar
Op 23 november organiseert de Wim
Drees Stichting een middagseminar
getiteld: Balkenende IV: Hoe schoon en
hoe zuinig? Sprekers zijn dr P.A. Boot
(ministerie van Economische Zaken),
prof. dr E.C. van Ierland (Wageningen
Universiteit) en drs A.W.N. van Dril (ECN).
Het inhoudelijke gedeelte wordt afgeslo­
ten met een paneldiscussie onder leiding
van drs P.J.C.M. van den Berg (minis­
terie van Financiën). Het panel bestaat
uit drs C. Oudshoorn (VNO-NCW), dr
P. Tang (PvdA), mr H. Nepperus (VVD) en
M. de Rijk (Stichting Natuur en Milieu).
De bijeenkomst vindt plaats in het Atrium
van het ministerie van Economische
Zaken, Bezuidenhoutseweg 30 te Den
Haag en duurt van 15.00 uur tot 17.00
uur. Voor meer informatie en registratie
kunt u www.tvof.nl/activiteiten raadplegen.

Complexe financiële producten
Op 29 november organiseert De
Nederlandsche Bank een symposium over
complexe financiële producten en hun risi­
co’s. Sprekers tijdens de bijeenkomst zijn

dr N. Wellink (DNB) en dr A.H.G. Rinnooy
Kan (SER). Het inhoudelijke gedeelte
wordt afgesloten met een paneldiscussie
onder leiding van F. Rottenberg.
De bijeenkomst vindt plaats in de Sint
Olofskapel te Amsterdam en duurt van
14.30 uur tot 16.45 uur. Voor meer
i
­nformatie en registratie kunt u
www.dnb.nl raadplegen.

Preadviezen
Op 11 december presenteert en bedis­
cussieert de Koninklijke Vereniging voor
de Staathuishoudkunde de jaarlijkse
preadviezen tijdens haar jaarverga­
dering. Dit jaar staan de adviezen in
het teken van private equity en aan­
deelhoudersactivisme. Schrijvers aan
de adviezen zijn onder andere: prof.
dr S.C.W. Eijffinger (Universiteit van
Tilburg), prof. dr C.G. Koedijk (Universiteit
van Tilburg), prof. dr A.W.A. Boot
(Universiteit van Amsterdam), prof. dr
K. Cools (Rijksuniversiteit Groningen),
prof. dr J. Frijns (Vrije Universiteit
Amsterdam), prof. mr R. Maatman
(Radboud Universiteit Nijmegen) en prof.
dr A. van Witteloostuijn (Universiteit
Utrecht).
De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag
11 december van 14.15 uur tot 18.00 uur
in Kasteel de Wittenburg te Wassenaar.
Voor meer informatie kunt u
www.kvsweb.nl raadplegen.

Sociale werkvoorziening
IPSE-studies van de TU Delft organiseert
op 13 december 2007 een colloquium
met als thema: De sociale werkvoorzie­
ning in perspectief. Sprekers zijn drs
M. Damen (Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid), drs B. Cuelenaere
(ECORYS) en drs P.M. Koot (IPSEStudies, TU Delft). Na afloop van het col­
loquium is er een gelegenheid tot discus­
siëren en napraten tijdens een borrel.
De bijeenkomst vindt plaats in de
Augustinessenzaal van Zalencentrum
Delftstede, Phoenixstraat 66 te Delft
en duurt van 15.00 uur tot 17.00 uur.
U kunt zich telefonisch aanmelden bij
Laura de Groot via telefoonnummer
015-278 6111 of via:
L.degroot-charite@tudelft.nl.

Seminars
TILEC-AFM
23 november: Efficiency gains and
structural remedies in merger control,
H. Vasconcelos (Universidade Católica
Portuguesa).
23 november: Remedies in merger control. In divestiture we trust?, A. Tajana
(Johnson & Johnson Law Department
Europe).
www.uvt.nl/tilec

Tinbergen Instituut
19 november: The globalization of
tax policy, E. Janeba (Universität
Mannheim).
20 november: The added value of
rating outlooks and rating reviews to
corporate bond ratings, H. Rijken (Vrije
Universiteit Amsterdam).
22 november: How banking competition changed over time, L. Spierdijk
(Rijksuniversiteit Groningen).
www.tinbergen.nl

CPB
22 november: Rhineland exit?,
C. Teulings (CPB).
27 november: Spectrum rights, downstream access and capacity investment in mobile telecommunications,
M. Bijlsma en G. Zwart (CPB).
29 november: Are risk aversion and
impatience related to cognitive ability?,
T. Dohmen (IZA Bonn).
www.cpb.nl

UNU-MERIT
19 november: Politics, investor protection and competition, E. Perotti
(Universiteit van Amsterdam).
www.merit.unu.edu

ERIM
19 november: Drivers of resistance to
change: a case study of a negotiated
budgetary process, P. Madini (Bocconi
School of Management).
20 november: Compliance with the
Dutch corporate governance code
(Tabaksblat), T. Postma (Erasmus
Universiteit Rotterdam).
www.erim.nl

NiCE
27 november: Assessing the empirical
evidence for aggregate human capital
externalities, E. Gundlach (Institut für
Weltwirtschaft Kiel).
www.ru.nl/nice

ESB

16 november 2007

703