Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: september 7 2007

agenda
Personalia
Op 3 september ontving prof. dr Philip
Kotler een eredoctoraat van de Nyenrode
Business Universiteit. De toekenning van
het doctoraat vond plaats tijdens de opening van het academisch jaar. Kotler staat
bekend als expert op het gebied van marketingmanagement en schreef over dit onderwerp vele boeken en wetenschappe­ijke
l
artikelen. Momenteel doceert hij internationale marketing bij de J.L. Kellogg Graduate
School of Management aan de Northwestern
University in Evanston/Chicago.

Promoties
Op 11 september promoveert W. Jacobs
aan de faculteit der managementwetenschappen van de Radboud Universiteit
Nijmegen. Promotoren zijn prof. dr D.B.
Needham en dr A. Lagendijk. De titel van
het proefschrift luidt: Political economy of
port competition: institutional analyses of
Rotterdam, Southern California and Dubai.
De promotie vindt plaats om 15.30 uur in
academiezaal Aula van de universiteit.
Op 12 september promoveert
B. Orriëns aan de faculteit Economie en
Bedrijfswetenschappen van de Universiteit
van Tilburg. Promotoren zijn prof. dr ir M.P.
Papazoglou en dr J. Yang. De titel van het
proefschrift luidt: On the development and
management of adaptive business collaborations. De promotie vindt plaats om 14.15
uur in het auditorium van de universiteit.
Op 14 september promoveert
J.F. Slijkerman aan de faculteit der
Economische Wetenschappen van de
Erasmus Universiteit Rotterdam. Promotor
is prof. dr C.G. de Vries. De titel van het
proefschrift luidt: Financial stability in the
EU. De promotie vindt plaats om 13.30
uur in de senaatszaal van universiteitscomplex Woudestein.

De economische gevolgen
van klimaatverandering
Op 27 september vindt een door de
Tilburgse studievereniging Efact georganiseerd congres plaats over de economische gevolgen van klimaatverandering.
Klimaatverandering heeft gevolgen op alle
vlakken van de maatschappij, maar welke
gevolgen zijn er te verwachten binnen de
economie? De verandering opent kansen
voor nieuwe duurzame markten, maar betekent ook dat huidige markten zullen moeten veranderen. Onder dagvoorzitterschap
van oud-minister prof. dr J. Pronk zullen
onder andere prof. dr N. Stern (London
School of Economics), drs B. Heemskerk
(Rabobank) en ir L. van Halderen (Nuon)
lezingen geven over de door hen geviseerde
invloed van klimaatverandering op de
economie. Deze voordrachten zullen samen

met daarop volgende plenaire discussies
en parallelsessies worden afgesloten door
lezingen van dr A. Rinnooy Kan (voorzitter
SER) en dr R. Lubbers (voorzitter Raad
van Toezicht ECN). Tevens wordt deze dag
de Tjalling C. Koopmans Efact Conference
Award uitgereikt.
De bijeenkomst duurt van 8.00 uur tot
17.30 uur en wordt gehouden in het
auditorium van de Universiteit van Tilburg.
Informatie over het congres en de mogelijkheid tot inschrijven zijn te vinden op de
website www.efactconference.nl.

De spanning tussen
nationale stelseldynamiek
en bedrijfspraktijk
Op vrijdag 28 september vindt een door
de NVA (Nederlandse Vereniging voor het
onderzoek naar Arbeidsverhoudingen)
georganiseerd congres plaats over de spanning tussen nationale stelseldynamiek en
bedrijfspraktijk. Tijdens de bijeenkomst
presenteren vier jonge onderzoekers hun bevindingen over de frictie tussen collectieve
ontwikkelingen in het stelsel van arbeidsverhoudingen en sociale zekerheid en de
praktijk van organisaties en individuen. Na
elke presentatie is er ruimte voor discussie.
De bijeenkomst duurt van 13.30 uur tot
16.30 uur en wordt gehouden in het SERgebouw, Bezuidenhoutseweg 60 te Den
Haag. Voor meer informatie kunt u www.
nva-arbeidsverhoudingen.nl raadplegen.
Ook kunt u contact opgenomen met mevrouw Lilian de Jong via telefoonnummer
070-3990357. Aanmelden kan via info@
nva-arbeidsverhoudingen.nl.

Workshop grootschalige
aanpak kartelvorming
Op 1 november zal een door ENCORE
georganiseerde workshop plaatsvinden met
als titel: Barriers to private damage actions
in Europe: disperse antitrust injury and effective bundling of damage claims. Tijdens
deze bijeenkomst zullen drie sprekers hun
ervaringen met collectieve schadeclaims
tegen kartelvorming delen. Mr M. Cantor
(Constantine Cannon LLP) zal spreken over
het leiden van grootschalige claimacties
en het effect in termen van compensaties.
Vervolgens zal mr P. Bos (BarentsKrans bv)
claims tegen kartels in de Verenigde Staten
vergelijken met die in de Europese Unie.
Dr U. Classen (CDC Holding SA) spreekt
onder meer over marktconforme oplossingen om collectieve acties op Europees niveau tegen kartelvorming aan te moedigen.
Het programma begint om 14.00 uur
en eindigt om 17.45 uur met een borrel.
De bijeenkomst vindt plaats in Theater
Diligentia, Lange Voorhout 5 te Den Haag.
Voor meer informatie over de workshop
en voor inschrijving kunt u www.encore.nl
raadplegen of bellen met 020-5257162.

Seminars
UNU-MERIT

13 september: Out of the energy labyrinth, C. Nakhle (University of Surrey).

18 september: Semiconductors: explaining variations in catch-up strategies in
Malaysia, China, Taiwan and Korea,
R. Rasiah (University of Malaya).
20 september: Technology and
the great divergence, A. Nuvolari
(Technische Universiteit Eindhoven).
www.unu-merit.org

ERIM

10 september: Balancing client control

and quality of delivery, S. Jain en
S. Lahiri (HCL Technologies
Netherlands).
26 september: Imagined worlds: the
role of metaphors and metaphorical
scenes in sensemaking accounts,
J. Cornelissen (Leeds University
Business School).
www.erim.nl

CPB

11 september: The hierarchical model
for property valuation and local price
indices, M. Francke en A. de Vos (Vrije
Universiteit Amsterdam/OrtaX).
www.cpb.nl

NiCE

11 september: Lazy Japanese and
thieving Germans – Does culture matter
for economic development?, H. Chang
(Cambridge University).
18 september: Investor fear and the
cross-section of stock returns: Evidence
from Australia, B. Frijns (Raboud
Universiteit Nijmegen).
www.ru.nl/nice

ROA

11 september: Dutch graduates on the
move: brain drain or just migration?,
F. Cörvers (ROA, Universiteit
Maastricht).
18 september: Measuring the returns
to R&D: The depreciation problem,
B. Hall (University of California,
Berkeley).
www.roa.unimaas.nl

Netspar

28 september: Do sophisticated
investors believe in the law of small
numbers?, M. Verbeek (Erasmus
Universiteit Rotterdam).
www.netspar.nl

ESB

7 september 2007

543