Ga direct naar de content

Economie in beeld

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: september 7 2007

economie in beeld
Nederland onthaast, komt eindelijk tot rust en
schaart zich in de kudde. Alleen de werkgevers
schreeuwen moord en brand omdat de miljoenen
verdampen op het asfalt. De economie is niet alleen
gebaat bij de uitbreiding van de lengte van het
wegennet als capaciteitsbenutting meer voor de
hand ligt. Zoals altijd raken vrijheid en schaarste
elkaar op het kruispunt van de coördinatie.

Maarten Hartman / Hollandse Hoogte

A. Martinusse

530

ESB

7 september 2007

ESB

7 september 2007

531

Auteur