Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juni 29 2006

agenda
Marktwerking, mededinging
en regulering
Van 9 tot en met 13 juli vindt de ENCORE
summer school plaats over marktwerking,
mededinging en regulering. De schools
van ENCORE zijn intensieve cursussen
waarbij deelnemers en docenten op locatie
verblijven. Tijdens de inleidende cursus
Marktwerking, mededinging en regulering komen in eerste instantie een aantal
basisbegrippen aan de orde die telkens
terugkomen bij de economische analyse
van imperfect concurrerende markten,
zoals het beschrijven van de marktstructuur, de afbakening van de relevante
markt, en de bepaling van economische
welvaart. Daarna wordt de basistheorie
van drie verschillende marktvormen behandeld: het monopolie, de markt van
volledige vrije mededinging, en het oligopolie. Vervolgens worden de economische
grondslagen van een aantal strategische
gedragingen besproken, waaronder kartelvorming en prijsdiscriminatie. Het tweede
deel van de cursus staat stil bij de rol die
de overheid heeft in het economische
marktproces. Reguleringsonderwerpen die
aan bod komen zijn de principaal-agent
relatie tussen regulator en marktpartijen,
maatstafconcurrentie, en het reguleren van
de toegang tot monopolistische netwerken.
De docenten zijn prof. dr Jules Theeuwes
(SEO en UvA) en prof. dr Jeroen Hinloopen
(UvA en KULeuven). De summer school zal
plaatsvinden in Zeist.
Voor meer informatie zie de website
www.encore.nl.

Effecten van
mededingingswetgeving
De Nederlandse Mededingingsautoriteit
organiseert op 18 en 19 oktober een tweedaagse workshop over Measuring the economic effects of competition law enforcement.
Tijdens de workshop wordt gediscussieerd
over hoe de effecten van mededingingsbeleid gemeten kunnen worden en hoe de verschillende meettechnieken worden geïmplementeerd door de mededingingsautoriteiten.
Verschillende sessies zullen geleid worden
door onder andere prof. dr Maarten Janssen
(EUR), dr Maarten Pieter Schinkel (UvA)
en prof. dr Eric van Damme (UvT). Keynote
sprekers zijn Jonathan Baker (Washington
College of Law, American University),
Gregory Werden (Antitrust Division, US
Department of Justice) en Damien Neven
(European Commission). De workshop vindt
plaats in De Nieuwe of Littéraire Sociëteit
De Witte aan Plein 24 te Den Haag (www.
societeitdewitte.nl).
Voor registratie en meer informatie kunt
u terecht op de website www.nmanet.
nl/conference.

Arbeidseconomie
Het EALE (European Association of
Labour Economists) congres vindt dit jaar
plaats in Oslo van 20 tot en met 22 september. Het congres brengt geïnteresseerden in de arbeidseconomie samen
om recent onderzoek te presenteren
en bediscussiëren. Sprekers zijn onder
andere Melvyn Coles (University of Essex)
en Karl Moene (University of Oslo). Het
congres wordt georganiseerd door de
faculteit Economie van de Universiteit van
Oslo, het Institute for Social Research en
het Frisch Centre.
Voor registratie en meer informatie kunt
u terecht op de website www.eale.nl.
U kunt ook e-mailen of bellen met het
EALE-secretariaat, eale@roa.unimaas.nl;
tel. 043 3883647.

Amsterdam-Maastricht
summer university
De cursussen van AMSU (AmsterdamMaastricht summer university) gaan deze
zomer weer van start. Van 1 tot en met
8 juli wordt een cursus georganiseerd
binnen het vakgebied van de communicatiewetenschappen, getiteld: Science
across the world: Using the internet for
inter-school communication. Deze cursus
wordt georganiseerd door de Universiteit
van Amsterdam en het Instituut voor de
Lerarenopleiding. In Maastricht vindt
van 25 tot en met 27 juli een seminar
plaats over innovaties in de journalistiek,
georganiseerd in samenwerking met het
European Journalism Centre. Van 6 tot
en met 24 augustus worden Nederlandse
taalcursussen gegeven in samenwerking
met de Universiteit van Amsterdam en het
Instituut voor Nederlands als Tweede Taal
(INTT). Onder leiding van Jacques Monasch
wordt er in het Felix Meritis gebouw aan
de Keizersgracht 324 te Amsterdam een
cursus georganiseerd over politieke campagnes, communicatie en het internet.
Ook worden een aantal lezingen gegeven
over historische schildertechnieken en de
confrontatie tussen Rembrandt en Rubens.
Deze lezingen vinden ook plaats in het Felix
Meritis gebouw en worden georganiseerd in
samenwerking met de Stichting Restauratie
Atelier Limburg (SRAL).
Voor meer informatie zie de website
van AMSU: www.amsu.edu of
bel 020 6200225.

Personalia
Prof. dr Kees Koedijk is per 1 september benoemd tot decaan van de faculteit
Economie en Bedrijfswetenschappen
aan de Universiteit van Tilburg. Hij volgt
prof. dr Theo Verhallen op, die met ingang van 1 september decaan wordt van
de faculteit Sociale Wetenschappen.
Als hoogleraar gaat Koedijk in Tilburg
de leerstoel financieel management
bekleden. Prof. dr Kees Koedijk begon
zijn academische loopbaan in 1984
als docent monetaire economie aan
de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Na een jaar als senior econoom bij
De Nederlandsche Bank vanaf 1990,
doceerde hij financiering en belegging
aan de Universiteit van Maastricht.
Sinds 1999 is hij hoogleraar financieel management aan de Rotterdam
School of Management van de Erasmus
Universiteit. Daarnaast is hij voorzitter
van de Raad van Economisch Adviseurs
van de Tweede Kamer (REA).
Hoogleraar Economie aan de
Universiteit van Tilburg, Eric van
Damme, is benoemd tot lid van de
Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen (Knaw). De in totaal
tweehonderd Knaw-leden zijn elk topwetenschappers op hun vakgebied die op
aanbeveling van collega-wetenschappers
worden gekozen door de zittende leden.
Met Van Damme werden vorige maand
nog vijftien andere wetenschappers benoemd. De Knaw adviseert de regering,
beheert zeventien wetenschappelijke
instituten en verdeelt diverse subsidies.
Het College van Bestuur van de
Universiteit van Amsterdam heeft
prof. dr Tom Wansbeek benoemd tot
decaan van de faculteit Economie en
Bedrijfskunde. Hij is tevens benoemd
tot hoogleraar micro-econometrie aan
de UvA. Tom Wansbeek is nu werkzaam als decaan van de faculteit der
Economische Wetenschappen van de
Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 1984
is Tom Wansbeek als hoogleraar statistiek en econometrie verbonden aan de
Rijksuniversiteit Groningen. Wansbeek
volgt per 1 september 2007 prof. dr
Henriëtte Maassen van den Brink op,
die vanaf september 2006 het decanaat
waarnam. Maassen van den Brink, sinds
1999 hoogleraar scholing, arbeidsmarkt
en economische ontwikkeling aan de
UvA, blijft als vice-decaan van de faculteit verantwoordelijk voor de Amsterdam
School of Economics (ASE).

ESB

29 juni 2007

415