Ga direct naar de content

Aantal vacatures verder gestegen

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juli 22 1998

Aantal vacatures verder gestegen
Aute ur(s ):
CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 83e jaargang, nr. 4162, pagina 599, 31 juli 1998 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
arbeidsmarkt

Het aantal openstaande vacatures bedroeg op het einde van het eerste kwartaal van dit jaar 122.000, dat is ruim 40.000 meer dan een
jaar eerder. Sinds juni 1990 is het aantal openstaande vacatures niet meer zo groot geweest.
De geregistreerde werkloosheid is blijven dalen. In het tweede kwartaal van dit jaar kwam het aantal geregistreerde werklozen uit op
270.000, dat is ruim 100.000 minder dan in het tweede kwartaal van 1997.
Zie figuur 1, figuur 2, figuur 3, figuur 4 en figuur 5.

Figuur 1. Banen van werknemers
Verschil t.o.v. een jaar eerder, x 1.000

Figuur 2. Gewerkte uren uitzendkrachten
1990 = 100, voor seizoen gecorrigeerd

Figuur 3. Openstaande vacatures
einde kwartaal, x 1.000

Figuur 4. Geregistreerde werklozen
seizoengecorrigeerd, x 1.000

Figuur 5. Werkloosheid in de EU
% van de beroepsbevolking, seizoengecorrigeerd

Copyright © 1998 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur