Ga direct naar de content

Zorg over financiering Amerikaans lopende-rekeningtekort

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: december 12 2003

Zorg over financiering Amerikaans lopende-rekeningtekort
Aute ur(s ):
Ve rs che ne n in:
ESB, 88e jaargang, nr. 4421, pagina 607, 12 december 2003 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
conjuctuur

Het bericht dat de Amerikaanse economische groei in het derde kwartaal is uitgekomen op 8,2 procent op jaarbasis – het hoogste niveau
sinds begin jaren tachtig – kon niet voorkomen dat de dollar verder deprecieerde tegenover de euro. De toenemende zorg over de
financiering van het aanzwellende lopende-rekeningtekort ligt aan de verzwakking van de ‘greenback’ ten grondslag. Deze zorg werd
gevoed door de recente kapitaalstroomcijfers van de Treasury Department. De totale netto-instroom aan financieringsmiddelen uit
hoofde van het effectenverkeer is in het derde kwartaal teruggevallen tot $ 127 miljard, het laagste niveau sinds het eerste kwartaal van
2002.
Met name de belangstelling voor zowel ‘Agency-leningen’ (van onder andere Freddie Mac en Fannie Mae) als Amerikaanse aandelen is
danig afgenomen. Nadat het buitenland in de voorgaande vijf kwartalen per saldo rond de vijftig miljard dollar aan Agency-leningen
opnam, is dit in het derde kwartaal teruggevallen tot zeventien miljard dollar, het laagste niveau sinds het vierde kwartaal van 1998. Van
een instroom uit hoofde van het aandelenverkeer was zelfs helemaal geen sprake meer. Per saldo verkochten buitenlandse beleggers zelfs
voor drie miljard dollar aan Amerikaanse aandelen. Deze ontwikkeling viel samen met een grotere Amerikaanse interesse voor Aziatische
– met name Japanse – aandelen. Van de vermogenstitels vervulden aandelen al met al geen rol bij de financiering van het lopenderekeningtekort, terwijl de Agency-leningen fors aan belang moesten inboeten. Per saldo resulteert een nog sterkere afhankelijkheid van
Treasuries en bedrijfsobligaties om het tekort te financieren. Treasuries worden vooral aangekocht door Aziatische (officiële)
kapitaalverschaffers, terwijl de aanschaf van bedrijfsobligaties een meer Europese aangelegenheid is. Met name in Japan vindt er een
omvangrijke accumulatie van Treasuries plaats. Tot nog toe is dit jaar het Japanse Treasury-bezit met honderd miljard dollar toegenomen
tot meer dan $ 470 miljard.
figuur 1

Figuur 1. Netto-instroom in de VS uit hoofde van aankoop Amerikaanse effecten door buitenland en aankoop buitenlandse effecten
door VS-ingezetenen, in miljarden dollars.

Copyright © 2003 – 2004 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)