Ga direct naar de content

Zomertijd

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: september 22 2021

Het afschaffen van zomer- en wintertijd verhoogt de welvaart, zo concluderen Costa-Font et al. na een kosten-batenanalyse met enquêtedata uit Duitsland. Rondom het vooruitzetten van de klok slapen mensen slechter en ervaren ze meer stress. Het afschaffen van de zomertijd zou het welzijn verhogen, vergelijkbaar met een toename van 32 euro in het jaarlijks inkomen. Het effect is klein, maar de energiebesparing in Duitsland door de verschillende tijden te handhaven wordt geschat op ongeveer vijf euro per inwoner per jaar. Het afschaffen van de zomer- en wintertijd zou de welvaart dus, uitgedrukt in geld, met 27 euro moeten verhogen.

Costa-Font, J., S. Fleche en R. Pagan (2021) The welfare effects of time reallocation: evidence from daylight saving time. IZA Discussion Paper, 14570.

Auteur

Categorieën