Ga direct naar de content

Woningen buiten de stad meer in trek

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juli 20 2020

■ Peter Merx en Paul de Vries (Kadaster)

Om besmettingen met het coronavirus tegen te gaan, riep het kabinet op om vanaf vrijdag 13 maart zo veel mogelijk thuis te werken. Ook al zijn deze maatregelen tijdelijk, de verwachting is dat Nederlanders ook in de toekomst meer thuis zullen werken en dat de reisafstand naar de werklocatie er minder toe zal doen. Maakt dat wonen buiten de stad aantrekkelijker voor woningkopers?

Een voorzichtige eerste inschatting op basis van bij het Kadaster opgevraagde woningprijsinformatie doet vermoeden dat de interesse in de stedelijke omgeving al verschuift naar de niet-stedelijke omgeving. In de drie maanden na 13 maart nam de vraag naar informatie over koopwoningen in stedelijke gebieden meer af dan in 2019 en naar woningen in plattelandsgebieden meer toe dan in 2019 (figuur).

Nu zien we ieder jaar in het voorjaar een toename in opgevraagde informatie over woningen in minder stedelijke gebieden en iedere zomer een toename in overdrachten. Dit jaar is de toename in opgevraagde informatie echter duidelijker dan voorgaande jaren. Zo zocht in coronatijd dertig procent in plaats van twee procent meer geïnteresseerden naar informatie over woningen buiten de stad. Verandering in daadwerkelijke overdrachten verwachten we pas in de tweede helft van het jaar terug te zien in de reguliere statistieken, vanwege de lange doorlooptijd van het koopproces.

Of deze heroriëntatie in het opvragen van woningprijsinformatie daadwerkelijk is ingezet door het coronavirus, is lastig vast te stellen. Sinds enkele jaren neemt de vraag naar woningen vooral in sterk stedelijke gebieden (de centra van steden) af en groeit de vraag in minder stedelijke gebieden. De oorzaak daarvan ligt in de sterk gestegen stedelijke woningprijs. Het onderscheiden van een mogelijk corona-effect van deze meerjarige ontwikkeling is lastig.

Desalniettemin geeft deze figuur voeding aan de gedachte dat we de eerste voorzichtige kanteling van de woningmarkt richting minder stedelijk wonen zien. De toekomst zal leren of deze gedachte ook werkelijkheid wordt.

Auteurs