Ga direct naar de content

Winnaars van de bankenunie

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: maart 21 2013

Naast toezicht zou in de aanstaande bankenunie ook het besluit tot redding van banken Europees moeten worden geregeld. Een kosten-batenanalyse laat zien dat het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Zweden en Nederland de grootste voordelen hebben van resolutie op Europees niveau.

Auteurs