Ga direct naar de content

Wie hebben het zwaar in het werk?

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: oktober 22 1997

Wie hebben het zwaar in het werk?
Aute ur(s ):
CBS (auteur)
Samengesteld door de divisie sociaal-economische statistieken van het CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 82e jaargang, nr. 4129, pagina 891, 19 november 1997 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
arbeidsmarkt

Functies verschillen in vereiste opleiding en kwalificaties, maar er zijn meer factoren die uitmaken of een baan ‘zwaar’ is of
niet. Zo vragen bedrijven vaak mensen die onder tijdsdruk kunnen werken’. Andere functies zijn fysiek zwaar. Wie zijn de
werknemers die deze functies vervullen?
In 1996 zegt zestig procent van de werknemers onder hoge tijdsdruk te werken. Dat zijn ruim drie miljoen mensen. Nederland
scoort daarmee hoog in vergelijking met andere landen van de Europese Unie. Zwaar werk komt minder voor dan werken onder
tijdsdruk. In 1996 deden bijna twee miljoen werknemers werk waarbij zware lasten getild of gesjouwd moesten worden.
Werknemers tussen 25 en 55 jaar werken meer onder tijdsdruk dan werknemers die jonger of ouder zijn (zie figuur 1).
Lichamelijk zwaar werk is duidelijk geconcentreerd onder jongeren. Bijna de helft van de werknemers tot 25 jaar doet fysiek
zwaar werk, van de werknemers ouder dan 25 jaar is dat ongeveer eenderde.

Figuur 1. Werknemers die onder hoge tijdsdruk werken %, 1996
Vooral hoog opgeleiden hebben vaak een baan met hoge tijdsdruk. Van de hbo-ers zegt iets minder dan zeventig procent
onder hoogspanning te werken, van de wo-ers is dit zelfs bijna tachtig procent. Zoals voor de hand ligt, komt lichamelijk zwaar
werk veel vaker voor bij werknemers met weinig opleiding.
Daarnaast blijkt dat werknemers met een tijdelijk contract en uitzend-, oproep- of invalkrachten relatief vaker fysiek zwaar werk
verrichten (zie figuur 2. Werken onder tijdsdruk komt juist vaker voor onder werknemers met een voltijdbaan.

Figuur 2. Werknemers die fysiek zwaar werk verrichten per leeftijdsgroep %, 1996

Copyright © 1997 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur