Ga direct naar de content

Werkhervatting door oudere werklozen

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: februari 21 2013

De werkhervattingskans van 55-plussers neemt toe door overheidsmaatregelen en omdat de nieuwe cohorten ouderen beter zijn toegerust op de arbeidsmarkt dan oudere cohorten.

Auteurs