Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 21 2013

.

126 Jaargang 98 (4654) 22 februari 2013
ESB Agenda
Promoties
Op 25 februari promoveert Trevor Stewart aan de Vrije Universiteit
Amsterdam op zijn proefschrift A Bayesian audit assurance
model with application to the component materiality problem in group
audits. Zijn promotor is Tom Groot. De plechtigheid vindt plaats in
de Aula van de universiteit en begint om 15.45 uur.
Op 27 februari promoveert Marieke Roskes* aan de Universiteit
van Amsterdam op haar proefschrift Motivated creativity: a conservation
of energy approach. Haar promotor is Carsten de Dreu en
haar copromotor is Bernard Nijstad. De plechtigheid vindt plaats
in de Agnietenkapel van de universiteit en begint om 14.00 uur.
Op 27 februari promoveert Szymon Klarman aan de Vrije Universiteit
Amsterdam op zijn proefschrift Reasoning with contexts in
description logistics. Zijn promotor is Frank van Harmelen en zijn
copromotor is Stefan Schlobach. De plechtigheid vindt plaats in
de Aula van de universiteit en begint om 15.45 uur.
Op 27 februari promoveert Mohammed Chahim aan de Universiteit
van Tilburg op zijn proefschrift Impulse control maximum principle:
theory and applications. Zijn promotoren zijn Dick den Hertog,
Peter Kort en Richard Hartl. De plechtigheid vindt plaats in het
Auditorium van de universiteit en begint om 14.15 uur.
Op 28 februari promoveert Frederico D’Onofrio aan de Universiteit
Utrecht op zijn proefschrift Three ways for agricultural economists
to observe Italy 1900–1940. Zijn promotoren zijn Janneke
Plantenga en Liz Morgan en zijn copromotor is Harro Maas. De
plechtigheid vindt plaats in het Academiegebouw van de universiteit
en begint om 10.15 uur.
Op 28 februari promoveert Lilia Sturbrin aan de Universiteit
Maastricht op haar proefschrift High-tech activities in emerging
countries: a network perspective of the Argentinean biotech activity.
Haar promotor is Robin Cowan. De plechtigheid vindt plaats aan
de Minderbroedersberg 4–6 en begint om 16.00 uur.
Op 1 maart promoveert Martin Rehm aan de Universiteit Maastricht
op zijn proefschrift Unified yet separated, empirical study on
the impact of hierarchical positions within communities of learning. Zijn
promotoren zijn Wim Gijselaers en Mien Segers. De plechtigheid
vindt plaats aan de Minderbroedersberg 4–6 en begin om 10.00
uur.
Op 1 maart promoveert Dorothe Singer aan de Universiteit
Utrecht op haar proefschrift Essays in international finance. Haar
promotor is Thorsten Beck. De plechtigheid vindt plaats in het
Auditorium van de universiteit en begint om 10.15 uur.
Op 4 maart promoveert Ray Eckhoff aan de Vrije Universiteit
Amsterdam op zijn proefschrift How to foster innovation in diverse
teams. Zijn promotoren zijn Paul van Lange en Sven Voelpel en zijn
copromotor is Astrid Homan. De plechtigheid vindt plaats in de
Aula van de universiteit en begint om 13.45 uur.
Agenda
Personalia
Op 1 maart zal Bert de Groot aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam zijn oratie uitspreken ter acceptatie van de leerstoel
Governance en Strategisch Investeringsbeleid. De titel
van de oratie luidt Executives add value. De plechtigheid vindt
plaats in de Aula van de universiteit en begint om 16.00 uur.
Op 14 maart zal Jan Rouwendal aan de Vrije Universiteit Amsterdam zijn oratie
uitspreken ter acceptatie van de bijzondere leerstoel Economische Waardering
van Cultureel Erfgoed. De titel van de rede
luidt Oud goud. Economische waardering van cultureel
erfgoed. De plechtigheid vindt plaats in de Aula van
de universiteit en begint om 15.45 uur.
*Toegelicht
Mensen die het voorkómen van falen nastreven, kunnen
even creatief zijn als mensen die succes nastreven. Ze komen
echter op een andere manier tot creatieve ideeën.
Marieke Roskes laat zien dat mensen die succes nastreven,
meer bereid zijn om risico’s te nemen. Zij denken op een
associatieve manier, waarbij ze grote gedachtesprongen maken.
Wanneer mensen het voorkómen van falen nastreven,
worden ze voorzichtiger en denken ze op een systematische
manier, waarbij ze in kleine stapjes voortbouwen op hun
vorige ideeën. Deze laatste aanpak is vrij intensief en vermoeiend.
Hierdoor worden creatieve prestaties van mensen
die gericht zijn op het vermijden van falen, gemakkelijk
ondermijnd als ze zich niet volledig op hun creatieve taak
kunnen richten, bijvoorbeeld bij multi-tasking of werken
onder tijdsdruk.
De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders
te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.
Jaargang 98 (4654) 22 februari 2013 127
Agenda ESB
Op 8 maart promoveert Wieteke Conen aan de Universiteit
Utrecht op haar proefschrift Older workers: the view of Dutch employers
in a European perspective. Haar promotoren zijn Joop Schippers
en Kène Henkens. De plechtigheid vindt plaats in het Academiegebouw
van de universiteit en begint om 12.30 uur.
Op 8 maart promoveert Michiel Wolfswinkel aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam op zijn proefschrift Corporate governance,
firm risk and shareholder value of Dutch firms. Zijn promotor is Abe
de Jong. De plechtigheid vindt plaats in de Senaatszaal van de
universiteit en begint om 13.30 uur.
Op 8 maart promoveert Jessica Hohenschon aan de Universiteit
Maastricht op haar proefschrift Old times ahead: the dawn of the ageing
consumer. Haar promotor is Hans Kasper. De plechtigheid vindt
plaats aan de Minderbroedersberg 4–6 en begint om 14.00 uur.
Turkije-symposium
Het Tilburg Academic Forum organiseert op 7 maart een symposium
over de opkomst van Turkije als economisch belangrijke
speler op het wereldtoneel. Joost Lagendijk, Erik-Jan Zürcher,
Ziya Öniş en Atilla Aytekin bespreken de economische gevolgen
en kansen van deze opkomst. Het symposium vindt plaats in het
Dante Gebouw van de Universiteit van Tilburg en duurt van 13.30
tot 17.00 uur.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.tilburguniversity.edu.
Vrouwelijk antwoord op crisis
Op 8 maart organiseert de Rode Hoed te Amsterdam een debat
over vrouwen en de economische crisis. Merel van Vroonhoven
(directielid NS en Topvrouw van het jaar 2012), Mijntje Lückerath
(hoogleraar Corporate Governance aan Nyenrode Business Universiteit)
en Agnes Jongerius (voormalig FNV-voorzitter) gaan
met elkaar in discussie over de vraag of een verbetering van de
positie van vrouwen op de Europese arbeidsmarkt bijdraagt aan
de oplossing van de recessie. Het debat begint om 19.00 uur.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.rodehoed.nl.
Seminars
ACLE (www.acle.nl)
25 feb Credit market competition and
liquidity crisis, Elena Carletti (European
University Institute).
Tinbergen (www.tinbergen.nl)
25 feb The contest winner: gifted or venturesome?,
Marco Sahm (Technische
Universität München).
26 feb First difference transformation in
panel VAR models: robustness, estimation
and inference, Arturas Juodis
(Universiteit van Amsterdam).
27 feb Inequality and asset prices, Matthias
Kredler (Universidad Carlos III
de Madrid).
5 mrt Efficiency, acces and the mixed
delivery of health care services, Chiara
Canta (Université Catholique de
Louvain).
7 mrt Ability dispersion and team
performance: a field experiment, Rob
Fairlie (University of California) en
Sander Hoofendoorn (Universiteit
van Amsterdam).
8 mrt Estimating variance matrices,
Karim Abadir (Imperial College).
NiCE (www.ru.nl/nice)
25 feb The democratic effects of
Quango-creation, Sandra van Thiel
(Radboud Universiteit Nijmegen).
4 mrt Measuring emotions in electronic
markets, Marc Adam (Karlsruhe Institute
of Technology).
METEOR (www.maastrichtuniversity.
nl)
25 feb Does cheap talk improve market
efficiency?, Xinyu Li en Ronald Peeters
(Universiteit Maastricht).
27 feb Technology, innovation and
industrial dynamics, Luigi Orsenigo
(Università Commerciale Luigi Bocconi).
ERIM (www.erim.eur.nl)
26 feb Accounting research seminar,
Sofie Verbieren (Katholieke Universiteit
Leuven).
26 feb Addicted to migrants?, Jakub
Isanski (Adam Mickiewicz University).
27 feb Innovation despite reorganization:
strategic positioning in the formal
and informal network, Rick Aalbers
(Radboud Universiteit Nijmegen).
6 mrt Team knowledge sourcing and
creativity in IS development, Anis
Khedaouri (Montpellier Business
School).
ROA (www.roa.unimaas.nl)
26 feb HRM and self-determination theory,
Anja van den Broek (Katholieke
Universiteit Leuven).
5 mrt Can differences between the educational
performance of 15-year old migrant
daughters and sons be explained
by the gender equality in countries of
origin and destination?, Jaap Dronkers
(Universiteit Maastricht).
DNB (www.dnb.nl)
26 feb The expectations-driven U.S.
current account, Michael Krause
(Bundesbank).
CPB (www.cpb.nl)
26 feb Risicopreferenties over de levenscyclus,
Bart Golsteyn (Universiteit
Maastricht).
5 mrt Dat hebben we ervoor betaald:
de magie van de aankoopprijs van de
woning door de eeuwen heen, Piet Eichholtz
(Universiteit Maastricht).
ISS (www.iss.nl)
5 mrt Applied micro economics seminar,
Petter Lundborg (Lunds Universitet).
TCKI (www.uu.nl)
6 mrt The role of subjective risk in
voting on energy policy, Anni Huhtala
(Government Institute for Economic
Research (VATT)).
AIAS (www.uva-aias.net)
7 mrt The (un)varying faces of poverty.
Who are the poor in Polish daily press?,
Dorota Lepianka (AIAS).
CentER (www.uvt.nl/center)
6 mrt Does paying customers pay off?
Consumer response to negative prices,
Feriha Zingal (Universität zu Köln).
UNU-MERIT (www.merit.unu.edu)
7 mrt Corruption and economic activity:
micro level evidence from rural Liberia,
Erwin Bulte (Wageningen Universiteit).
Parlementaire agenda
Op 28 februari vergadert de Vaste Kamercommissie voor
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met de minister over de
hoofdlijnenbrief studiefinanciering / sociaal leenstelsel.
Op 28 februari vergadert de Vaste Kamercommissie voor
Infrastructuur en Milieu met de minister over het openbaar
vervoer en de ov-chipkaart.
Op 6 maart vergadert de Vaste Kamercommissie voor Financiën
met de minister over staatsdeelnemingen.
Op 7 maart vergadert de Vaste Kamercommissie voor Wonen
en Rijksdienst met de minister over het huurbeleid en de
woningmarkt.
Op 7 maart vergadert de Vaste Kamercommissie voor Sociale
Zaken en Werkgelegenheid over de Nederlandse kinderopvang.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.tweedekamer.nl.
De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders
te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

Auteur