Ga direct naar de content

Verplichtingen bijstand

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 23 2022

Als bijstandsgerechtigden worden ontheven van hun verplichtingen, dan heeft dat geen negatief effect op de uitstroom naar werk. Na afloop van de ontheffing zijn er soms positieve effecten op uitstroom. Dat concluderen Verlaat en Zulkarnain na een analyse van experimenten in een zestal steden. Tijdens de experimenten waren er geen statistisch significante effecten van het vervallen van de verplichtingen, maar in Utrecht vond deze groep na het experiment vaker een baan. Dat is mogelijk te verklaren doordat deelnemers weer aan de verplichtingen moeten voldoen. Daarnaast speelt een blijvend positief effect op de zelfredzaamheid mogelijk een rol. Wel is het zo dat de periode na de experimenten samenviel met de coronapandemie; dit compliceert de analyse.

Verlaat, T. en A. Zulkarnain (2022) Vervolgonderzoek experimenten Participatiewet. CPB Notitie, januari.

Noot: op 28 maart 2022 is dit uitgelichtje aangepast. In een eerdere versie waren per abuis de experimentele groep en controlegroep omgedraaid, waardoor de indruk werd gewekt dat verplichtingsontheffingen een positief effect op uitstroom naar werk hebben, terwijl dat niet blijkt uit de studie.

Auteur

Categorieën