Ga direct naar de content

Verlies in gewerkte uren zelfstandigen nagenoeg op EU-gemiddelde

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juli 6 2021

■ Harry Bierings (CBS)

Tijdens de coronalockdowns moesten veel werkenden gedwongen thuisblijven. Een deel van hen werkte niet of minder, maar werknemers konden vaak wel hun werk behouden aangezien werkgevers financieel gecompenseerd werden door de overheid. Bij zelfstandigen was de afname in gewerkte uren in 2020 (−1,9 uur) groter dan bij werknemers (−0,4 uur)(figuur). Daarmee wijken de cijfers voor Nederland nauwelijks af van het EU-gemiddelde (−1,9 en −0,2 uur).

Onder de zelfstandigen hebben de administratieve beroepen in Nederland evenals in de EU als geheel relatief veel uren ingeboet (−3,5 uur). In de EU was de daling alleen iets groter bij beroepen waarbij er machines en installaties bediend moeten worden, en bij assembleurs (−3,6 uur). Voor de overigen die hun beroepen zelfstandig uitoefenden, daalde het aantal gewerkte uren in Nederland en, ook in de EU als geheel, met een à twee uur. Daarbij gaat het om zelfstandigen werkzaam in de beroepsgroepen ‘managers’, ‘ambachtslieden’, ‘dienstverlenend personeel’, ‘elementaire beroepen’, ‘geschoolde landbouwers, bosbouwers en vissers’, ‘leidinggevenden’, ‘technici en vakspecialisten’ en ‘intellectuele, wetenschappelijke en artistieke beroepen’.

De daling in gewerkte uren in 2020 was, in zowel Nederland als de EU als geheel, het grootst in het tweede kwartaal (vergeleken met het tweede kwartaal in 2019). Zowel voor zelfstandigen als werknemers in Nederland was toen de afname wel minder dan in de EU. In het derde en vierde kwartaal was het aantal gewerkte uren nog steeds lager dan een jaar eerder, maar voor Nederland en de EU trok het verlies in uren wel wat bij. Bij zelfstandigen in Nederland was de daling in het derde en vierde kwartaal juist wat sterker dan in de EU. De verandering van het aantal gewerkte uren, zoals berekend in de Nationale Rekeningen, geeft hetzelfde beeld te zien.

Auteur

Categorieën