Ga direct naar de content

Vergroenende financiering

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: september 5 2018

Bestaat er een verband tussen de financiële ontwikkeling van landen en hun CO2-uitstoot? Uit een sectoranalyse op basis van 73 landen over de periode 1974–2013 van De Haas en Popov blijkt dat verbeterde toegang tot risicodragend kapitaal via aandelenmarkten zowel de relatieve opkomst van schonere sectoren als de ingebruikname van duurzamere productieprocessen binnen bestaande industrieën faciliteert. Daarnaast blijkt dit bevorderlijk voor het aantal patenten dat is aangevraagd voor ‘groene’ investeringen. Bij een sterke afhankelijkheid van kredietmarkten is in alle gevallen het tegenovergestelde effect zichtbaar. Betere toegang tot aandelenmarkten lijkt de transitie naar een duurzamere economie dus te bevorderen.

Haas, R. de, en A. Popov (2018) Financial development and industrial pollution. CentER Discussion Paper, 2018-024.

Auteur

Categorieën