Ga direct naar de content

Verduurzaming huis vaker te duur voor eigenaren in aandachtsgebieden

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: februari 9 2022

Waar wonen huiseigenaren met onvoldoende financieringsmogelijkheden voor de verduurzaming van hun huis? Dat zijn veelal de gebieden die door de Nederlandse overheid zijn aangeduid als ruimtelijke aandachtsgebieden.

Dat blijkt uit als we data van het Centraal Bureau voor de Statistiek over spaartegoeden en financieringsruimte van huishoudens met een eigen huis koppelen aan data van het Planbureau voor de Leefomgeving over de verwachte kosten om het huis te isoleren en een warmtepomp aan te schaffen. We berekenen per gemeente het percentage huiseigenaren met onvoldoende middelen voor deze verduurzaming. Hierbij is aangenomen dat huishoudens een buffer van 5.000 euro spaargeld willen aanhouden.

De figuur geeft de 23 gemeenten weer waarin het percentage woningeigenaren met onvoldoende middelen voor verduurzaming het hoogst is. 20 van deze 23 gemeenten vallen in een ruimtelijk aandachts­gebied, en de overige drie (Hengelo, Almelo en Midden-Groningen) grenzen aan zo’n gebied.

Dat huishoudens met onvoldoende middelen om hun huis te verduurzamen vaker in een ruimtelijk aandachtsgebied wonen is niet verrassend, want de ruimtelijke aandachtsgebieden betreffen veelal de gebieden met een lage positie in de Nederlandse vermogensverdeling. Voor het overgrote deel van de ruimtelijke aandachtsgebieden ligt het percentage woningeigenaren met onvoldoende spaargeld voor verduurzaming tussen de 25 en 40 procent. Het gemiddelde voor heel Nederland ligt rond de 20 procent.

De concentratie van financiële verduurzamingsproblematiek in aandachtsgebieden maakt efficiënter beleid mogelijk. Regionaal beleid gericht op sociaal-economische en ruimtelijke verbeteringen concentreert zich vaak op ruimtelijke aandachtsgebieden. Dit beleid kan ook meteen gericht worden op de verduurzaming van de woningvoorraad. Sommige instrumenten van het Rijk, zoals het Volkshuisvestingsfonds en het Nationaal Programma Groningen, leggen deze koppeling nu al. Het Rijk kan echter over de volle breedte van het instrumentarium kijken waar ruimtelijke en sociaal-economische problematiek tegelijk aangepakt kunnen worden om de uitstoot terug te dringen.

Auteurs

Categorieën