Ga direct naar de content

Veel zzp’ers hebben laag tarief na aftrek kosten

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 13 2019

■ Arjan Heyma (SEO Economisch Onderzoek)

Er is weinig bekend over de verdeling van uurtarieven van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Daarom hebben we een enquête uitgezet onder zzp’ers in alle relevante sectoren waar ze actief zijn. Hieruit blijkt dat de bruto-uurtarieven van zzp’ers met zakelijke opdrachtgevers lognormaal verdeeld zijn: meer dan de helft van alle uurtarieven ligt tussen de 20 en 65 euro en daarnaast zijn er veel meer uurtarieven boven de 65 euro (39 procent) dan onder de 20 euro (8 procent) (figuur).

In deze tarieven zitten de kosten die zzp’ers maken voor een opdracht, zoals geleverde producten of gebruikte grondstoffen en materialen. De netto-uurtarieven, die resulteren na aftrek van de opdrachtgebonden kosten, blijken een nog sterkere lognormale verdeling te volgen. Daarbij valt op dat de meestvoorkomende netto-uurtarieven in de categorie tussen de 20 en 30 euro liggen, maar ook dat relatief veel tarieven uitkomen onder de 15 euro (16 procent). Ter vergelijking: van alle werk­nemers in Nederland heeft minder dan 10 procent een bruto-uurloon dat lager ligt dan 15 euro.

In de enquête is ook gevraagd op welke manier zzp’ers hun prijs bepalen. De meeste zzp’ers, 49 procent, berekenen het aantal gemaakte uren maal het uurtarief. Daarnaast kan het tarief worden vastgesteld aan de hand van een vast bedrag (24 procent), eenheidsprijs of stuksprijs (13 procent), uren maal tarief plus een onkostenvergoeding (9 procent) of op een andere manier (4 procent).

Als we kijken naar sectoren, blijken relatief veel lage tarieven te vinden in de sectoren post en koeriers, personenvervoer over land, gezondheidszorg, beveiliging en opsporing en logiesverstrekking. Tegelijkertijd heeft ruim 22 procent van alle zzp’ers een netto-uurtarief van boven de 75 euro. Wederom ter vergelijking: minder dan twee procent van alle werknemers heeft een bruto-uurloon van meer dan 75 euro.

Auteur

Categorieën