Ga direct naar de content

Veel hoogopgeleide vluchtelingen werkloos

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: mei 28 2018

■ Nienke Oomes en Viera van den Bergh-Spanikova (SEO Economisch Onderzoek)

Update 1 juni 2018

Er is een nieuw onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau verschenen, met daarin nieuwe cijfers over het opleidingsniveau van Syrische vluchtelingen in Nederland, gebaseerd op 3.209 observaties ( dus een grotere steekproef). In deze steekproef blijkt vooral het aandeel Syrische vluchteling dat hoogopgeleid is lager te liggen dan in eerder onderzoek: 31 procent max. bao; 49 procent vo; 20 procent hbo/wo. Het aandeel met een niet-voltooide hbo/wo opleiding is ongeveer een derde.

De afgelopen vijf jaar arriveerden ongeveer 67.000 Syriërs in Nederland – meer dan een derde van het totale aantal asielverzoeken en nareizigers tussen januari 2013 en maart 2018. Omdat een groot deel van hen hoogopgeleid is, is het opvallend dat er op dit moment maar weinigen een baan hebben.

Bijna twee derde van de Syrische vluchtelingen die op eigen initiatief in 2015 of 2016 naar Europa kwamen had als hoogst genoten ­opleiding een hbo- of universitaire opleiding (figuur). Hoewel deze schatting op een zeer kleine steekproef berust (305 interviews in Nederland, ­Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk), bevestigen andere bronnen dat het opleidingsniveau van Syrische vluchtelingen in Europa hoger ligt dan gemiddeld in vergelijking met hun niet gevluchte landgenoten. De vluchtelingen in de steekproef kwamen vooral uit stedelijke gebieden en beschouwen hun voormalige economische status als modaal tot bovenmodaal. Bovendien geeft achttien procent van hen aan dat ze in Syrië tot de elite behoorden.

Vanwege het hoge opleidingsniveau van deze Syrische migranten mag verwacht worden dat veel van hen snel aan het werk komen. Dat blijkt echter niet het geval. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek had slechts elf procent van de Syrische asielmigranten die in 2014 in Nederland arriveerden na tweeënhalf jaar een baan gevonden (de voorlopige cijfers over 2015 zijn vergelijkbaar).

Een mogelijke verklaring voor de hoge werkloosheid onder Syriërs is dat het tijd kost om in te burgeren. Ook onder Turkse en Marokkaanse Nederlanders van de tweede generatie is de werkloosheid echter hoger, terwijl deze generatie het Nederlands steeds beter beheerst en volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) inmiddels even goed is opgeleid als autochtone Nederlanders met vergelijkbare kenmerken. In deze groep is de werkloosheid nog steeds bijna drie keer zo hoog als onder autochtone Nederlanders. Daarvan is slechts de helft te verklaren uit verschillen in kenmerken zoals opleiding, leeftijd en werkervaring. Mede daarom gaat SEO, in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, onderzoeken hoe de aansluiting van migranten op de Nederlandse arbeidsmarkt verbeterd kan worden.

Auteurs

Categorieën